Modelica-systembibliotek

Engine Dynamics Library ()

Engine Dynamics Library

Det Modelica-baserade Engine Dynamics Library möjliggör omfattande simulering och analys av förbränningsmotorsystem, inklusive hela luft–gas-utbytet.

Biblioteket underlättar ingående studier av tryck och termodynamik för hela luft-/gasutbytesprocessen. Engine Dynamics Library gör det även möjligt att modellera flera olika konfigurationer för turbokompression och avgasåterföring, inklusive turbinkonstruktioner med och för olika format.

Broschyr om Engine Dynamics Library

beskrivning

Simulera och analysera förbränningsmotorsystem, inklusive fullständiga studier av luft-/gasutbytesprocessen för tryck och termodynamik

  • Kraftfulla modelleringsfunktioner för flera olika domäner som exempelvis flödesmekanik, termodynamik och mekanik kan modelleras i samma miljö
  • Analys av luft-/gasutbytesdynamik
  • Enkla mallar som enkelt kan anpassas och utökas så att de uppfyller specifika behov
  • Minska kostnaderna och tidsåtgången för tester med snabba och korrekta virtuella prototyper
  • Modeller kan enkelt anpassas och utökas så att de uppfyller specifika behov
  • Kan användas med alla andra Modelica-bibliotek Smart Electric Drives och Powertrain
  • Snabba program för skrivbordssimulering och Software in the Loop (SIL) samtidigt som ENZ-biblioteket underlättar konstruktionsprocessen av motorsystem med mycket få moment
  • Fullständigt FMI-stöd (Functional Mockup Interface)

 

Engine Dynamics Library
Hämta Dymola nu