Modelica-systembibliotek

Electric Power Library ()

Electric Power Library

Det Modelica-baserade Hydro Power Library möjliggör utveckling och verifiering av nya vattenkraftverkskonstruktioner, inklusive konstruktion och virtuell testning av nya styrstrategier.

Biblioteket erbjuder en komplett miljö för effektiv testning och inställning av anläggningsstyrfunktioner för optimal prestanda. Genom en fullständig modellering och simulering av det fysiska vattenkraftverkets beteende minimerar vi riskerna för oförutsedda händelser under driftsättning och på anläggningen.

Broschyr om Electric Power Library

beskrivning

Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och snabba upp utvecklingen och verifiering av styrningen

  • Korrekta simuleringsresultat som bättre återger faktiska förhållanden eftersom flera integrerade elektriska systemmodeller kan byggas
  • Revolutionerande nya lösningar för effektiv modellering och simulering av komplexa kraftelektroniska system
  • Optimera prestandan med ett brett utbud av komponenter som ger betydande tids- och kostnadsminskningar vid konstruktion av elkraftsystem
  • Modellering för flera olika domäner. Modellering av kraftelektronik, mekanik och termodynamik i en gemensam miljö
  • Transienta och stationära simuleringar
  • Enkel integrering på alla användningsområden
  • Enfas-AC- och DC-system
  • Trefas-AC med flera olika representationer (abc, dq0, dq)

 

 

Electric Power Library
Hämta Dymola nu