Modelica-systembibliotek

MODELLERA, SIMULERA OCH VALIDERA KOMPLEXA KONSTRUKTIONSSYSTEM SNABBT

Modelica-systembibliotek utvecklas av områdesspecialister. De används tillsammans med Dassault Systèmes Modelica-baserade lösningar (antingen CATIA 3DEXPERIENCE eller Dymola) till att snabbt modellera och simulera beteendet hos komplexa system som täcker flera konstruktionsområden – från flyg- och fordonsdynamik till strömförsörjningssystem.

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Air Conditioning Library

  Optimera och verifiera luftkonditioneringssystem för fordon – från tidiga konstruktionsfaser till utformning och tillämpning av avancerade...

  Visa mer
 • Electric Power Library

  Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och snabba upp utvecklingen och verifiering av styrningen

  Visa mer
 • Engine Dynamics Library

  Simulera och analysera förbränningsmotorsystem, inklusive fullständiga studier av luft-/gasutbytesprocessen för tryck och termodynamik

  Visa mer
 • Flexible Bodies Library

  Snabbare analys av stora balkrörelser, ringplattor och flexibla kroppar

  Visa mer
 • Fuel Cell Library

  Konstruera och optimera olika typer av bränsleceller och deras styrsystem för ett brett utbud av industriella tillämpningar

  Visa mer
 • Heat Exchanger Library

  Konstruera och dimensionera element och värmeväxlarkonfigurationer för värmehanteringssystem i fordonsbranschen.

  Visa mer
 • Human Comfort Library

  Modellera och analysera värmekomforten i byggnader och fordon.

   

  Visa mer
 • Hydraulics Library

  Konstruera och verifiera hydrostatiska drivsystem inom branscher för fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.

  Visa mer

YTTERLIGARE ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Hydro Power Library

  Optimera utvecklingen av nya vattenkraftverkskonstruktioner, inklusive konstruktion och virtuell testning av nya styrstrategier.

 • Liquid Cooling Library

  Effektivisera konstruktion, komponenturval och dimensionering av vätskekylningssystem genom hög prestanda, transient svar och kontroll.

 • Pneumatics Library

  Möjliggör optimering och verifiering av fullständiga pneumatiska system – från tidiga koncept till detaljerade produktionsdefinitioner.

 • Smart Electric Drives Library

  Modellering och simulering av fullständiga eldrivsystem.

 • Thermal Power Library

  Modellera och simulera stationär och transient drift av värmekraftverk, inklusive ång- och kombikraftenheter.

 • Battery Library

  Batterisimulering på systemnivå.

 • Engines Library

  Modellera bensin och dieselmotorer för utvärdering av inlopps- och utloppsflöden, utsläpp och vridmoment.