Mekanisk konstruktion

Multi-Discipline Mechanical Designer

Med rollen CATIA Multi-Discipline Mechanical Designer kan du skapa och färdigställa avancerade mekaniska produkter och komponenter, från koncept- till detaljfasen. För det ändamålet får du den största processomfattningen med bland annat komponentkonstruktion, plåt- och svetskonstruktion, sammanställningar, mekanikrörelser, granskning av 3D-modeller och ritningsgenerering. Tack vare total integrering med 3DEXPERIENCE-plattformen kan olika team dela ändringar på objektnivå och arbeta samtidigt med samma produkt. Konstruktionsprocessen blir också snabbare eftersom användare också kan dra nytta av alla CATIA-modellfunktioner, inklusive däribland direkt modelleringsteknik, funktionsbaserad konstruktion, ett avancerat funktionsbaserat förhållningssätt samt konstruktionsautomatisering med Knowledgeware.

beskrivning

En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.

  • Samarbete i realtid: arbeta parallellt och dela via 3DEXPERIENCE-plattformen
  • Konceptkonstruktion: skapa praktiska koncept för detaljerade konstruktioner med hjälp av 2D- eller 3D-teknik
  • Detaljerad konstruktion: effektivisera detaljerade konstruktioner av grova delar och kontrollera genomförbarheten för att säkerställa tillverkningskraven.
  • Enhetligt användargränssnitt: snabba upp konstruktionen med naturliga ändringar och sammanhangsberoende ingrepp
  • Plåt- och svetskonstruktion: minska konstruktions-och tillverkningsfelen med processorienterade funktioner för plåt- och svetskonstruktion
  • Sammanställningar och kinematik: konstruera och animera komplexa kinematiska mekanismer
  • Produktgranskning: detektera och spåra interferenser. Kontrollera viktfördelningen och analysera digitala modeller med relevanta produktutvecklingsdata
  • Automatisering av kunskapsdesign: utnyttja resurser, hämta modelleringsmetoder och återanvänd intuitiva mallar
  • Associativa ritningar: skapa associativa layouter med flera vyer, dimensioner och tillhörande materialförteckningar

 

Multi-Discipline Mechanical Designer