Mekanisk konstruktion

Design Review & Preparation

Med 3D Geometry Insight kan du med rollen Design Review & Preparation komma åt och skapa exakta geometrier. Det gör att du kan göra korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna. Med den här rollen kan alla områden, till exempel fästdon, 2D-layout och systemdefinition (RFLP), upprätthålla hög exakthet för geometriska mätningar utifrån de ursprungliga ytdefinitionerna. Det gör att det går att undvika onödig förvirring och onödiga bekräftelseuppgifter i senare skeden.

beskrivning

  • Exakt uppdelning, exakt mätning, skissundersökning och konstruktion av ytterligare geometrier för mätningar.
  • Granskning av produktstruktur, 2D-dokument, interferensresultat och/eller systemets struktur (funktionella och logiska data).
  • 3D-granskningsverktyg som passar för granskningsuppgifter som registrering av markeringar, mätningar och uppdelning.
  • Registrering av omplacerade komponenter genom att hantera bilder och få bättre insyn i produktdefinitionerna utan att påverka den ursprungliga konstruktionen.
  • Förutsättningar för omedelbart samarbete mellan deltagare så att de kan dela granskningsinformation i realtid.
  • Tillgång till relevanta valideringsobjekt (kontext, svar, markeringar) för smidigt samarbete mellan arkitekter och konstruktionsansvariga, projektledare och konstruktörer.
  • Fullständiga granskningsfunktioner för funktionella toleranser och anteckningar för 3D-modeller, 2D-layout för 3D-konstruktion (LO1) anteckningar vid datagranskning och fästdon.
Design Review & Preparation