Elsystem

Electrical Harness Manufacturing Engineer

Electrical Harness Manufacturing Engineer

Rollen Electrical Manufacturing Preparation Engineer möjliggör utbredning av 3D-kablage på ett plan i 2D samt framtagning av tillverkningsdokument (2D-ritningar) och rapporter. Den ingår i den fullständiga och integrerade elprocessen och har precisa synkroniseringsfunktioner med rollen Electrical 3D Systems Designer.

beskrivning

Rollen Electrical Manufacturing Preparation Engineer genererar en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.

  • Automatisk eller manuell utbredning av kablage.
  • Dedikerade kommandon för layouthantering för utbredning av kablage.
  • Hantera synkronisering av kablagekonstruktion och utbredning.
  • Synkronisera konfigurationer av elektriska komponenter.
  • Återanvänd befintliga utbredda kablage som är kopplade till nya 3D-konstruktioner.
  • Toleranssättning och kommentarer direkt i utbredningen.
Electrical Harness Manufacturing Engineer