Avancerad ytmodellering

Class A Modeler

Class A Modeler erbjuder en omfattande serie av produkter för att skapa, redigera och analysera former från ett estetiskt eller ergonomiskt perspektiv upp till högsta klass A-ytkvalitet – från grundläggande indata som konstruktionsskisser till generering i realtid av den slutliga formen.

Class A Modeler är anpassad till den hybridpräglade miljön av både explicita och direkta ytmodelleringstekniker och intuitiva, funktionsbaserade metoder. Den förbättrar dramatiskt produktiviteten i klass-A-processer för fordon och erbjuder integrering i den generella produktutvecklingsprocessen på en ny nivå.

beskrivning

Uppnå perfektion inom ytkvalitet. En fullständig uppsättning explicita ytmodelleringsverktyg som gör att digitala skulptörer kan uppnå perfekt ytkvalitet:

  • Lösning för klass A-modellering
  • Verktyg för ytmodellering och utvärdering
  • Explicit ytmodellering med kontrollpunkter
  • Associativ ytmodellering
Class A Modeler