CATIA PLM Express - den snabbaste vägen till PLM

Varför skall lönsamheten man uppnår med PLM endast förbehållas de stora projekten eller de stora företagen? För att främja innovationen och kompetitiveten behöver man mer än bara CAD.

Utformad speciellt för små och mellanstora företag, får företag som ditt lätt tillgång till PLM genom CATIA PLM Express för en rimlig kostnad.

CATIA PLM-Express Videopresentation