Systemmodellering & bibliotek

Det är vanligt att idag använda många olika modeller för att simulera beteendet hos komplexa system och produkter. Dessa modeller interagerar sällan med varandra och existerar inte i en miljö som möjliggör en multifysisk simulering för ett helt system inom den kompletta produkten. Dassault Systèmes uppsättning av lösningar tillför en helt integrerad miljö för systemmodellering som använder det öppna språket Modelica för beteendesimulering liksom simuleringsfunktioner baserade på en logisk automat.

 

Optimisera nya produkter genom modellbaserad simulering

Eftersom antalet och komplexiteten av integrerade system fortsätter att växa, blir den effektiva modelleringen och simuleringen av dessa individuella system och deras interaktion med andra system alltmer avgörande. Systemmodellering och simulering är viktiga för att undvika detektering av oväntade systeminteraktioner under validerings- och granskningsfasen av produktutvecklingsprocessen.

 

Dassault Systèmes lösningar Dymola och CATIA V6 Dynamic Behavior Modeling har dedikerats för modelleringen av multifysiska dynamiska system. Dessa lösningar baserade på Modelica, som är ett öppet objektorienterat språk, löser på ett bekvämt sätt komplexa tvärvetenskapliga systemmodelleringsproblem (t.ex. system som kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkrafts- eller processorienterade komponenter).

 

Dessa lösningar gör det möjligt för användarna att grafiskt kombinera komponenter från olika tekniska områden till en enda systemmodell. Denna modell har skapats genom att koppla ihop individuella bibliotekselement tillsammans i en enhet för att skapa en realistisk bild av den verkliga anläggningen. Bibliotek av komponenter från öppna källor tillhandahålls som en del av Modelicas standardbibliotek och omfattar över 1000 komponenter från olika tekniska områden. När den väl är komplett, kan C-koden exporteras för att användas med andra simuleringsmiljöer som t.ex. Simulink, eller för att användas inom testmiljöer av typ ‘Hardware-in-the-Loop’. Det nya gränssnittet för funktionella prototyper (definierad av det nyligen genomförda projektet ITEA2 Modelisar), kan också användas för att ta emot modeller från olika simuleringsmiljöer, inklusive verktyg baserade eller inte på Modelica, för integrering och co-simulering.