Kravhantering

Effektiv kravhantering för komplexa produkter och system säkerställer överensstämmelsen med gällande regelverk och specifikationer, samtidigt som det förbättrar tiden för marknadslansering och hjälper till att minska globala kostnader. Dassault Systèmes lösning gör det möjligt för företag att samla in kundkraven och omsätter den informationen i nya produkter och system på ett snabbt och effektivt sätt. 

Säkerställa överensstämmelse med lagstiftnings- och konstruktionsspecifikationer

Systems Engineering

Requirements engineering är en god praxis som rekommenderas för att möta nya utmaningar inför en produktintroduktion. Att kunna uppvisa överenstämmelse med normer som FAA, FDA, ISO, Sarbanes-Oxley, osv. och framlägga kvalitetsbevis, är avgörande för att lyckas på en viss marknad. Dessa målsättningar tvingar företagen att introducera nya metoder som ger mätbara fördelar både vad gäller förbättrad produktkvalitet liksom minskad produktutvecklingstid.

Requirements engineering omfattar två huvudsakliga affärsprocesser: kravhantering och kravspårning. Kravhanteringen är en konsekvent, prioriterad och kontrollerad taktik för att administrera och kontrollera den information som hjälper ett företag att utveckla rätt produkt för rätt marknad vid rätt tidpunkt. Kravspårningen är en kontinuerlig process för att följa upp och validera att de definierade kraven har behandlats på rätt sätt. Dassault Systèmes lösning Requirement Engineering är baserad på kombinationen av ENOVIA Requirement Central för styrning och hantering av kraven, och den kompletternade produktfamiljen Reqtify för kravspårning och konsekvensanalys.

Huvudsakliga fördelar:

 

  • Snabb avkastning på investeringar
  • Effektiv återanvändning av företagskunskap för att minska tiden för produktutvecklingen
  • Förbättring av den globala spårbarheten för krav genom hela produktlivscykeln
  • Omedelbar integrering av existerande processer och verktyg med mycket snabb acceptering från ingenjörernas sida
  • Minimisering av risken av introduktion av fel under kravdefinieringsfasen
  • Stöd för certifierings- och kvalificeringsprocesser, och förenklad implementering av systemsäkerhetsnormer