Kompositteknik och tillverkning

Långa och omständiga processer - osammanhängande system och tillämpningar - manuella åtgärder. Är ni redo för ett nytt sätt att tackla processerna för tillverkning av kompositmaterial? Dassault Systèmes (DS) lösningar för kompositteknik täcker hela processen - från konstruktion till analys och tillverkning - i ett enda system.

Från svartkonst till industriell disciplin

Från noskoner på flygplan och tåg, till båtskrov och rotorblad på vindturbiner, ger kompositmaterialen enorma möjligheter för att möta dagens ökande kostnadsdrivna marknads- och miljökrav. Kompositmaterialen, som är ultralätta, starka, högresistenta och varaktiga, är idealiska för produktion av lättviktsstrukturer med mycket stora prestationsmöjligheter. Samtidigt är konstruktion och masstillverkning av komplexa produktionsfärdiga kompositdelar en högst komplex och kostsam verksamhet. Traditionella lösningar på marknaden idag behandlar kompositkonstruktions-, analys- och tillverkningsprocesser separat

Lösningen Composites Engineering and Manufacturing från Dassault Systèmes (3DS) täcker hela spektret av kompositproduktutveckling, från konstruktion till analys och tillverkning, på en enda virtuell plattform. Lösningen använder sig av CATIA för den virtuella produktkonstruktionen, SIMULIA för virtuell testning och DELMIA för virtuell tillverkning. Utvecklad i samarbete med industriledande företag används denna lösning redan av ledande flygplans- och helikoptertillverkare och leverantörer, Formel 1-team, båtkonstruktörer och båtbyggare liksom inom vindkraftenergi, konstruktion och konsumtionsvaruindustrin. Lösningen Composites Engineering and Manufacturing kan också kompletteras av en rad specialiserade applikationer och tjänster från ett omfattande nätverk av våra högt kvalificerade teknologipartner. Gå med i vår Community för mer information.

Related Videos

Lösningen kompositteknik och tillverkning:

  • Täcker kompositkonstruktion, kompositanalys och komposittillverkningsprocesser
  • Förutsäger globalt produktbeteende
  • Säkerställer tillverkningsbarhet genom integrering av strukturella krav samt tillverknings- och monteringskrav på ett tidigt stadium i konstruktionsfasen
  • Reducerar tiden från konstruktion till förberedelsen inför tillverkning och fram till bearbetning på verkstadsgolvet
  • Kan hantera stora mängder data, specifikationer och genererade skikt
  • Underlättar effektiv kommunikation mellan olika vetenskapsgrenar, tvärfunktionella team och försörjningskedjan för att förebygga kostsamma fel och förseningar
Tonya Cole,,NC Programmer, GKN Aerospace

Den integrerade 3DS PLM-lösningen gör det möjligt för våra medarbetare att kommunicera under hela processen, oavsett var de befinner sig, samtidigt som den säkerställer att de senare processerna är anpassade till rätt teknik.

Tonya Cole,
NC Programmer, GKN Aerospace