Systembiologi och integrativ behandling

Toxicologist ()

Toxicologist

Inriktning på två användningsområden: utvärdering av bioläkemedels immunogenicitet och optimering av dem genom att minska riskerna. Utvärderingen av immunogenicitet baseras på modellering av det humorala immunsvaret från immunsystemet (presentation av peptidfragment från HLA-systemet). Risken längs bioläkemedelssekvensen och riskfördelningen inom befolkningsgrupper kartläggs. Bioläkemedlet betygssätt enligt en immunogenicitetskala utifrån immunogenicitetsrisken, vilket underlättar vid prioritering av läkemedel.

beskrivning

Inriktning på två användningsområden: utvärdering av bioläkemedels immunogenicitet och optimering av dem genom att minska riskerna. Utvärderingen av immunogenicitet baseras på modellering av det humorala immunsvaret från immunsystemet (presentation av peptidfragment från HLA-systemet). Risken längs bioläkemedelssekvensen och riskfördelningen inom befolkningsgrupper kartläggs. Bioläkemedlet betygssätt enligt en immunogenicitetskala utifrån immunogenicitetsrisken, vilket underlättar vid prioritering av läkemedel.