3DLive

3DLive är en lättviktstillämpning som introducerar en ny revolutionär paradigm inom 3D för ett direktanslutet samverkande informationssystem.

Accelerera innovationen med det direktanslutna samverkande informationssystemet

Globaliseringen har gjort samarbetet och affärsprocesshanteringen till en stor utmaning. Eftersom produktutvecklingen och tillverkningen nu utförs av arbetslag som är geografiskt utspridda, är utbyte av idéer och problemlösningsprocesser ofta hindrade av språkbarriärer samt kulturella och tekniska barriärer. Med ett ökat tryck från konkurrenterna, måste framgångsrika tillverkningsföretag veta vad kunderna vill ha, och etablera strategiska allianser för att bemästra expertis och anta avancerade tekniker för att förbli kompetitiva.

Tack vare sin plattform PLM Online for All, gör produkterbjudandena 3DLive från Dassault Systèmes det möjligt för medarbetarna i ett internatinellt företag att använda 3D som ett universellt språk för att skapa innovativa produkter som kan lanseras snabbare på marknaden. Genom att använda de bästa virtuella teknikerna som finns att tillgå på marknaden idag, kan företagen nu effektivt bemästra den kollektiva kunskap som skapats av samtliga berörda, medan man löser produkt- och tillverkningsrelaterade problem på ett tidigt stadium i utvecklingscykeln, när kostnaden som ändringarna medför är relativt låg och innovationspotentialen är hög.

Fördelar och starka sidor:

Thierry Delaporte, vice VD Deputy Operation Office,,Space Engines Division, Snecma, SAFRAN Group

3DLive ställer alla berörda på samma nivå, med 3D som ett gemensamt universellt media med vilket de kan arbeta tillsammans och påskynda beslutstagandeprocessen, samt driva på innovationen inom produktion, marknadsföring, projekthantering och på beslutstagandenivå. (...) Med 3DLive, kan vi optimera våra existerande PLM-investeringar.

Thierry Delaporte, vice VD Deputy Operation Office,
Space Engines Division, Snecma, SAFRAN Group