Abaqus Fluid Mechanics Simulation

Kalkyleringsfunktioner för hydrodynamik på 3DEXPERIENCE-plattformen

Abaqus Fluid Mechanics Simulation tillför kalkyleringsfunktioner för hydrodynamik till 3DEXPERIENCE-plattformen, vilket utökar simuleringsfunktionerna till modellering av vätskeflöden och värmeöverföring. Samsimulering kan utföras för att utöka analyskapaciteten så att problemen med både värmeöverföring och flödesstrukturinteraktion (FSI) ska kunna konjugeras.

Abaqus Fluid Mechanics Simulation finns tillgänglig på 3DEXPERIENCE-plattformen. Detta möjliggör en sömlös övergång mellan applikationer, vilket gör att användare kan bli produktinriktade och tillämpa rätt verktyg vid rätt tillfälle i sina arbetsflödesprocesser. Detta tillför en större grad av flexibilitet och samarbete i konstruktions- och simuleringsprocessen, där geometriska ändringar uppdateras automatiskt och omedelbart görs tillgängliga på samma plattform så att analytikerna kan erhålla uppdaterade resultat.

Abaqus Fluid Mechanics Simulation finns tillgänglig på "premise" och "cloud".

Get the Flash Player to see this rotator.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Minskad komplexitet för CFD-arbetsflöden i ett stort antal flödesscenarier
  • Exakta resultat för komplexa problem med gränslager och turbulenta flöden
  • Minska kalkyleringstiden för stabilt tillstånd och övergående problem
  • Dedikerat CFD-arbetsflöde
  • CAD- och CFD-associationer som kortar ned cykeltiden för CAD-till-CFD 
  • Automatisk domänextraktion genom yt-wrapping
  • Hexadecimal meshing med prismlager för exakt lösning av gränslager
  • Både permanenta och tillfälliga problemlösningsprogram inkluderade
  • Hanterar både laminära och turbulenta (inkompressibla) flöden och icke-Newtonska vätskor
  • Specifik visualisering av högpresterande CFD