NC Machine Code Validation

Validering av NC-verktygsmaskiner

NC Machine Code Validation gör det möjligt för programmerarna att validera virtuella NC-program. De kan kontrollera och simulera varktygsmaskiner, men också avlägsnande av material, via antingen verktygsbanan eller efterbehandlad NC-kod.

NC Machine Code Validation hjälper NC-programmerarna att skapa optimerade NC-program av hög kvalitet genom att hitta potentiella kollisioner som kan framkalla skador, excessiva maskinrörelser utan mervärde, rörelser utanför banorna eller avlägsnande av fel material. Programmerarna fördjupas i en verklighetstrogen 3D-bild av den fysiska arbetsplatsen allteftersom de optimerar och validerar NC-programmen.

NC Machine Code Validation finns tillgänglig på "premise".

Get the Flash Player to see this rotator.

Nyckelfunktioner och fördelar:

  • Banbrytande användarupplevelse
  • Bättre förståelse av den fysiska maskinen under valideringen
  • Tids- och kostnadsbesparingar tack vare den virtuella NC-kodvalideringen
  • Förbättrad kvalitet av NC program samt förbättrad programmeringseffektivitet