Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

Body in White Designer ()

Body in White Designer

Body-in-White-konstruktionsteam behöver snabbt kunna skapa eller modifiera bilchassin i en intuitiv miljö för formgivning och produktutveckling, med hänsyn till tillverkningsbarheten för det slutliga fordonschassit. CATIA Body in White Design Engineering är en avancerad produkt som använder specialanpassade funktioner som ökar produktiviteten i konstruktionsfasen.

CATIA utökar sin unika funktionella modelleringsteknik till ytmodellering för Body-in-White-personal. Med funktionella modelleringsfunktioner kan användare fokusera på och konkretisera sina konstruktionsavsikter genom att befria sig från modelleringsarbetsstegens ordning och genom att sammankoppla beteenden med designfunktioner och därigenom minska konstruktionernas komplexitet. Du får mer utrymme för att utvärdera flera olika konstruktionsvariationer inom begränsade tidsramar.

Dessa kraftfulla verktyg gör det möjligt för Body-in-White-konstruktionsteam att snabbt skapa eller modifiera bilchassin i en intuitiv miljö för formgivning och produktutveckling.

Kontakta en försäljare

beskrivning

Högproduktiva funktioner som effektiviserar Body-in-White-konstruktionsprocessen.

  • Direkt information om tillverkningsprocessen från konstruktionsfasen: toleranser, fästanordningar, regler för tillverkningsbarhet …
  • Enhetlig definition av fästanordningar från konstruktion till tillverkning genom simulering
  • Bästa praxis och standardisering tack vare hantering och delning av kunskapsbaserade mallar med andra konstruktörer
Body in White Designer
Kontakta en försäljare