Robotik

Shop Floor Equipment Engineer

Med Shop Floor Equipment Engineer kan industriingenjörer skapa virtuella mekaniska enheter i 3D för planering och simulering längre fram i cykeln.

Hämta datablad

beskrivning

Resurskonstruktörer kan använda Shop Floor Equipment Engineer till att skapa, optimera och validera alla mekaniska enheter som används i en tillverkningsmiljö, från enkla klämmor till NC-maskinverktyg och komplexa robotar.  NC-programmerare kan enkelt modellera de mest komplexa fräs-, svarv- och kombimaskiner.

De kan definiera axelrörelseparametrar, inklusive bangränser, acceleration och hastigheter. När en enhetsmodell har validerats kan den sparas i en resurskatalog. Planerare, programmerare och simuleringstekniker kan använda den till att definiera, optimera och validera tillverkningsplaner.

  • Skapa och validera kinematiska modeller av tillverkningsenheter
  • Definiera startpositioner och gemensamma bangränser
  • Anpassa styrattribut via profiler
Kontakta en försäljare