Kvalitet och efterlevnad

Materials Compliance Manager ()

Med Materials Compliance Manager kan företag samla in, spåra, analysera och rapportera hur produkter efterlever miljöföreskrifter för kemiska ämnen och innehåll.

Hämta datablad

beskrivning

Att följa regionala miljödirektiv som RoHS, REACH, ELV, GADSL, Battery, Packaging, WEEE och Dodd-Frank Conflict Minerals är ett måste för företag som verkar globalt. Med Materials Compliance Manager, kan du effektivt utvärdera hur produkten efterlever materialkraven under konstruktionen när du använder andra ENOVIA®-program, eller genom integrering med PLM- och ERP-system från tredje part. Efterlevnaden av materialkrav kan utvärderas i alla stadier av utveckling och leverans.

Materials Compliance Manager innehåller en väldefinierad process för att begära, ta emot, granska och godkänna deklarationer om efterlevnad av materialkrav och konfliktmineraler från leveranskedjan för utlagda komponenter och/eller material. Det går att ta fram deklarationer med industristandarder som IMDS, IPC-1752, JAMP AIS, JAMA/JAPIA, CFSI CMRT och IPC-1755. Med hjälp av stabila verktyg för rapportering och validering kan efterlevnadsspecialister bedöma och godkänna deklarationer från leverantörerna. Den här informationen sammanställs sedan i produktens materialspecifikation och används till att beräkna hur produkten uppfyller föreskrifter, och till att bedöma rapporteringsstatus för konfliktmineraler.

Produkterna kan sedan analyseras för att fastställa problem som måste åtgärdas för att uppnå överensstämmelse. Det går även att rapportera produktöverensstämmelse till kunder genom branschstandardformat.