Produktplanering och programhantering

Project and DHF Manager ()

Project and DHF Manager

Project and DHF Manager hanterar nya produktutvecklingsprojekt, aktiviteter och material. Den har funktioner för en historikfil för enhetskonstruktionen för att uppfylla föreskrifter och standarder, och bästa tillverkningspraxis för konstruktionsstyrning.

Hämta datablad

beskrivning

Alla företag står inför ständigt kortare livscykler för produkter för att i rätt tid kunna möta nya behov på globala marknader. Det har lett till ett ökat antal samverkande produktutvecklingsprogram, vilket leder till ett behov av samverkande konstruktionsmetoder. Det leder dock också till ökad komplexitet på grund av parallell aktivitet inom olika avdelningsteam. Om cykeltiderna ska kunna optimeras måste de olika avdelningsteamen koordineras i syfte att förhindra överbelastade resurser och flaskhalsar. Det innebär ytterligare utmaningar i branscher som kräver att produktutvecklingen ska ske i enlighet myndighetsbestämmelser.  

Med Project and DHF Manager kan du uppnå noll förseningar genom att koppla data från produktutvecklingen till konstruktionsprojektutförandet. Det ger datadriven hantering av konstruktionsprojekt genom att de kopplas till produktportföljen och det konstruktionsmaterial som reglerande myndigheter kräver. När kopplingen mellan de två processerna bryts på grund av att olika teknik används, definieras och spåras flera konstruktionsprojekt, men de baseras inte på verkligheten för de produktdata som skapas.  När processerna inte är kopplade är det dessutom inte tydligt om det konstruktionsmaterial som behövs för reglerande myndigheter produceras så att det går att säkerställa att produktlanseringen sker på utsatt tid.

Med Project and DHF Manager höjs den globala produktiviteten dramatiskt genom att konstruktionsprojekt och -program utförs med realtidsuppdateringar av konstruktionsinformation via automatiserad synkronisering av konstruktionsartefakter med DHF-filen. Den här automatiska synkroniseringen gör att konstruktionsprojektets eller -programmets ledare kan ägna tiden åt viktiga aktiviteter istället för att spåra konstruktionsstatus. Med Project and DHF Manager kan företag ge globala team exakt konstruktionsinformation i realtid. Det gör att de kan hålla konstruktionsprojektet på banan och anpassa sig till ständigt kortare produktlivscykler. Project and DHF Manager ger insyn i realtid i konstruktionsprojektets status vad gäller övergripande tidsplan, faser, grindar och resurser. 

Project and DHF Manager implementeras inom medicintekniska företag där konstruktionskvaliteten är högt prioriterat. Dålig konstruktionskvalitet kan i värsta fall bokstavligen vara en fråga om liv och död. I och med de risker som ingår i utvecklingen av nya medicintekniska enheter är due diligence av yttersta vikt när det gäller kvalitetskontroll. De här konkurrerande prioriteringarna – kvalitet och tid till marknad – måste hanteras på ett bra sätt genom en noggrann process för att minska riskerna som är en del av den medicintekniska branschen.