Processplanering

Heavy Industry Structure Manufacturer

Heavy Industry Structure Manufacturer är ett komplett program för arbetet från konstruktion till tillverkning med en processredigerare som automatiserar arbetsförberedelserna av strukturkonstruktionsdata.

beskrivning

Heavy Industry Structure Manufacturer ger produktionstekniker en 3D-miljö för detaljstrukturplanering med funktioner för samarbete och simultankonstruktion. Med Heavy Industry Structure Manufacturer kan användarna arbeta effektivare med kraftfulla automatiserade funktioner.

  • Generering av svetsning och påföljande tillverkningsfunktioner
  • Skapa automatiskt verkstadsdokument
  • Skapa detaljerade svetsplaneringsdata