Knowledge Engineering

Best Practices Designer

Omfattande tekniska ändringar är ofta orsaken till förseningar och ökade produktionskostnader. Företag har ett behov av att effektivisera sitt datautbyte med inbyggda företagsdataregler och företagsstandarder som sparar tid och skapar fokus på innovation. Med CATIA Best Practice Designer kan användare enkelt och interaktivt skapa regler som följer företagets policy med vilka data som helst.

CATIA Best Practice Designer gör det möjligt att skapa interaktiva regler med vilka data som helst och samtidigt kontrollera att data är enhetliga. Alla företagsdata kan kontrolleras och korrigeras med hjälp av företagsregler. Best Practice Designer kan genomgående tillämpas på alla typer av data och områden tack vare 3DEXPERIENCE-plattformen.

Partner till organisationer som arbetar inom utökade leverantörskedjor kan även delta i arbetet med att ta fram företagsregler. CATIA Best Practice Designer möjliggör interaktiv framtagning av funktions-, komponent-, och sammanställningsdataregler som hanteras direkt i 3DEXPERIENCE-plattformen.

Reglerna som skapas kan tillämpas på alla processer. Det gör att de kan användas i alla processer, vilket höjer kvaliteten, sänker kostnaderna och minskar alla typer av fel.

beskrivning

Skapa och implementera företagsregler, -standarder och bästa metoder:

  • Definiera regler utifrån alla typer av data
  • Kontrollera datakonsekvens
  • Reparera data i enlighet med regler
  • Skapa enkelt med hjälpmedel för regler
  • Kan tillämpas på alla typer av data, och gäller för alla discipliner i 3DEXPERIENCE

 

Best Practices Designer