Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

IP Controlled Access ()

IP Controlled Access

IP Controlled Access upprätthåller säkerhetsregler och undantag som definierats med IP Security Manager för att förhindra otillåtet utlämnande av immateriella rättigheter (IP) i 3DEXPERIENCE®-plattformen.

Hämta datablad

beskrivning

IP Controlled Access tillämpar säkerhetsregler och -undantag utifrån de relaterade klassificeringar som innehåller begränsningarna. Reglerna tillämpas varje gång en användare försöker visa objektet via 3DEXPERIENCE-plattformen. Kontrollen utförs vid varje sökning och navigering som kan exponera ett objekt och sker genom att användarens kontext inklusive fysiska plats jämförs med säkerhetsklassificeringarna som är relaterade och konfigurerade via IP Security Manager. Dessa kriterier inkluderar medborgarskap, födelseland, anknytning till organisation och nuvarande fysiska plats. Begränsningsnivån för metadata eller filinformation i objekten definieras som en del av policydefinitionen för objektet.