Industriell design

Freeform Surface Modeler

Freeform Surface Modeler är en process för flera industrier som levererar ytkvalitet på en ny nivå och förbättrar slutproduktens upplevda kvalitet. Den här användarrollen erbjuder ett program för ytbehandling som förbättrar kvaliteten hos former som skapas med programmet Generative Shape Design.

Dessa nya användningsområden och verktyg ger CATIA-användare direkta fördelar inför en mängd olika utmaningar som förekommer i alla branscher. Freeform Surface Modeler hjälper CATIA-användare att ta ytornas kvalitet och finish till en ny nivå.

beskrivning

Avsedd för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav:

  • Verktyg för kreativ modellering av underliggande ytor
  • Tekniska ytmodelleringsverktyg
  • Avancerad modellering av explicita ytor
  • Analys- och kontrollverktyg för produktutveckling
  • Global deformeringslösning
  • Dedikerade funktioner för konvertering och förbättring av formkvalitet
Freeform Surface Modeler