Konfigurationshantering

Change Management ()

Med Change Management sparar företag tid och pengar genom att de effektivt kan definiera, standardisera och genomföra ändringshanteringsarbetet genom flera affärsfunktioner. Processhanteringen täcker hela ändringsgången från koncept, planering, konstruktion och tillverkning fram till slutlig leverans och lansering av produkten.

Hämta datablad

beskrivning

Allt mer komplicerade affärsförhållanden, produkter och processer påverkar verksamhetsmarginalerna och får företagen att söka affärslösningar som gynnar innovation och ger högre effektivitet.  I de flesta branscher idag behöver nya produkter utvecklas mer komplext och snabbare än vad många företag hinner med att tillverka. En av de största flaskhalsarna i den globala produktutvecklingen ligger i identifieringen, analysen, godkännandet och implementeringen av produktändringar.  Ändringshanteringen blir än mer komplicerad när nya produkter som ofta har marknadsspecifika funktioner och alternativ införs.

En viktig förutsättning för att ta del av fördelarna med de bästa metoderna för global produktutveckling är att införa en standardprocess för globala ändringar för alla inblandade affärsområden.  När flera ineffektiva och icke-standardiserade ändringsprocesser och -system används leder det till betydande förseningar av produktinförandet på grund av felaktigt kommunicerad, arbetskrävande och felbenägen dataregistrering och validering av ändringar inom flera ändringssystem.  Företag måste införa skalbara ändringsmetoder som kan utvecklas och anpassas efter globala tillväxtstrategier.

Med Change Management kan företag ta itu med ett antal viktiga affärsutmaningar kring global produktutveckling:

 • Konsolidera och optimera styrelsemöten och beslut om ändringar genom att fastställa en samkörd ändringsprocess för flera områden.
 • Tydligt kommunicera ändringsbeslut genom att påverkade avdelningar.
 • Förbättra insynen i och kommunikationen av ändringar mellan globala team.
 • Minska tidsåtgången och kostnaderna kopplade till iterativa, felbenägna ändrings- och synkroniseringsscenarion med smarta regler för och automatisering av ändringshantering.

 

Change Management erbjuds separat för användare som bara behöver arrangera ändringsprocessen, men dess funktioner medföljer också följande ENOVIA®-licenser som används till att skapa data för produktutveckling:

 • Packaging Copy and Artwork Manager
 • Packaging Copy and Artwork Designer
 • Device Master Record Manager
 • Formula Management Enabler
 • Product Specification Engineer
 • Product Engineer with New Part Request
 • Product Architect
 • Product Engineer
 • Product Manager
 • Quality Document Manager
 • Financial Services Manager
Change Management