CAD-kopplingar och -konverterare

Connector for DesignSync Synopsys CD ()

Connector for DesignSync® Synopsys CD erbjuder konstruktionsdatahantering för Synopsys® Custom Designer-data i OpenAccess-format. Den utökar funktionerna för hantering av konstruktionsdata för Software and System-on-a-Chip Designer.

Hämta datablad

beskrivning

Connector for DesignSync Synopsys CD integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Customer Designer-miljön för konstruktion av integrerade kretsar (IC), för identifiering och effektiv hantering av konstruktionsdata i Synopsys-biblioteket. Den grafiska Synopsys Customer Designer-konstruktionsmiljön ändras genom tillägg av menyer och kommandon för Software and System-on-a-Chip Designer. Konstruktörerna kan utföra åtgärder för hantering av konstruktionsdata (DDM) utan att lämna den välbekanta grafiska Synopsys-miljön och utan att behöva hantera de faktiska samlingarna av filer och kataloger – som representerar Synopsys-objekt, t.ex. schematiska diagram – på disken.

EDA-datamedvetenhet – identifiering av Synopsys-bibliotek

Datamedvetenhet är viktigt eftersom data som skapats och ändrats med verktyg för elektronisk konstruktionsautomatisering (EDA), t.ex. ett schematiskt diagram eller en fysisk layout från Synopsys, normalt inte lagras på disken som en enda fil. Ett konstruktionsobjekt som ett schematiskt diagram består snarare av en specifik filuppsättning. Om ett DDM-system ska kunna spara en versionshistorik över ändringar i det schematiska diagrammet måste filuppsättningen hanteras som en grupp. Filgruppen kallas även en ”samordnad” uppsättning eller ett ”samlingsobjekt”. Samlingsobjekten lagras i en större katalogstruktur, ett så kallat ”bibliotek”. Ett Synopsys-bibliotek består av ”celler” och en cell kan innehålla flera ”vyer”, dvs. modeller som används för olika ändamål, t.ex. en schematisk vy, en layoutvy osv.

Connector for DesignSync Synopsys CD identifierar Synopsys OpenAccess-bibliotek på disken, så att de inte förväxlas med vanliga kataloger och filer. Hanteringen av samlingsobjekt sker öppet för slutanvändaren. När en användare skickar ett kommando om utcheckning av en version av ett schematiskt diagram utförs automatisk utcheckning av rätt version av alla medlemsfiler i samlingsobjektet. Samlingens medlemsfiler versionskontrolleras individuellt, och en mappning bibehålls mellan konstruktionsobjektets version och versionerna av de medlemsfiler som utgör objektversionen. Datalagringen på DDM-lagringsplatsen är effektiv eftersom endast de medlemsfiler i en samling som ändrats med en redigeringsåtgärd lagras i den nya versionen av konstruktionsobjektet. Och eftersom konstruktionsobjektet hanteras som en ”samling” förhindrar verktyget att ändringar utförs direkt i enskilda medlemsfiler, vilket kan leda till att objektet som helhet skadas.

Användargränssnittet

Med Connector for DesignSync Synopsys CD ger identifiering av Synopsys-data användarna möjlighet att arbeta med välbekanta konstruktioner som bibliotek, celler och vyer. Menyer för Software and System-on-a-Chip Designer läggs till i den grafiska Synopsys-miljön. Synopsys-funktionerna för automatisk utcheckning/incheckning aktiveras också.

DDM-åtgärder kan, förutom att användas på bibliotek, celler och vyer, även utföras på en ”datakategori". Om ett bibliotek med standardceller t.ex. har kategoriserats med typer som ”FlipFlop” kan alla ”FlipFlop”-typer checkas ut för redigering med samma åtgärd.

En unik funktion som kan användas för att utföra datahanteringsåtgärder baserade på konstruktionens ”hierarki” ingår också. Ett Synopsys-bibliotek kan t.ex. innehålla konstruktionsblock av typen ALU och MULTIPLIER. Om högsta nivåns ALU-schema hämtas kan du skicka kommandot ”DesignSync > Hierarchy > Tag”, vilket identifierar och taggar varje version av varje instans i de lägre nivåernas scheman.

Nivån på det hierarkiska djupet kan kontrolleras. Du vill kanske t.ex. tagga hierarkin för en standardcellkonstruktion, men inte gå ned i representationerna av själva standardcellerna på transistornivå. När en hierarki har taggats kan den hämtas till en ny arbetsyta. Resultatet blir att ett eller flera bibliotek kan hämtas, med giltiga Synopsys-biblioteksstrukturer som skapats på disken, men de lokala biblioteken innehåller endast de celler/vyer som utgör ALU-konstruktionens hierarki. Det här är ett exempel på funktionen att konstruera en arbetsyta med en delmängd av informationen i Synopsys-bibliotek som lagrats på DDM-lagringsplatsen.

Vissa åtgärder blir mer effektiva om du utför dem med Software and System-on-a-Chip Designer i stället för att köra kommandona från Synopsys-miljön. När ett nytt projekt startas är det t.ex. typiskt att flera bibliotek får genomgå revisionskontroll. I Synopsys måste du välja ett bibliotek innan du kan utföra några åtgärder, och på grund av den begränsningen måste varje bibliotek checkas in separat vid incheckning av flera bibliotek. Om ett projekt består av t.ex. 50 bibliotek blir det en tröttsam process. Med hjälp av Software and System-on-a-Chip Designer kan du checka in alla 50 biblioteken med ett enda kommando.

Connector for DesignSync Synopsys CD