Systemarkitektur

Systems Architect

Systems Architect

Rollen Systems Architect ger avancerade systemmodelleringsfunktioner från olika perspektiv i en modellbaserad systemteknisk metod.

Rollen gör det möjligt att förstå systemets driftmässiga sammanhang med hjälp av lämpliga systemtekniska metoder: mål, behov, berörda intressenter, tjänsterna som systemet tillhandahåller samt systemgränssnitt. Det blir också möjligt att definiera en funktionell arkitektur och relaterade krav via funktionsuppdelningar.

Produkten eller systemets logiska arkitektur härleds genom den här funktionella uppdelningen så att det blir möjligt att analysera de olika tekniska lösningarna som kan motsvara de nödvändiga funktionerna.

Den logiska arkitekturen används för att hantera konstruktion av undersystem eller fysisk konstruktion av komponenter samt säkerställa efterlevnad med alla krav under produktutvecklingsprocessen.

beskrivning

Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter:

  • Modellbaserad systemdefinition som bygger på 3DEXPERIENCE-plattformen, integrerar krav och systemarkitekturer samt deras fysiska beteenden och tillämpning
  • Använd systemkravparametrar för effektiv generering av nyckeltal och systemsimuleringar
  • Funktioner för att definiera, studera och hantera flera olika versioner och varianter av systemarkitekturer för att möjliggöra samsyn kring optimala lösningar
  • Realtidsåtkomst till systemutvecklingsinformation via kraftfulla och flexibla infopanels- och rapportfunktioner som kan användas direkt