Processplanering

Work Instruction Designer

Work Instruction Designer har kraftfulla och lättanvända funktioner för precisering och dokumentation av varje process, från enkelt monteringsprototyparbete till invecklade tillverknings- eller underhållsprocesser.

Hämta datablad

beskrivning

Textinstruktioner och 3D-anteckningar som beskriver ett jobb och hur det ska utföras kan enkelt skapas i Work Instruction Designer. Text kan kompletteras med andra elektroniska dokument och bilder. Bästa metoder för processkörningsinstruktioner kan samlas in och sparas i en katalog för användning av andra författare. Det här gör det möjligt för företag att skapa och implementera standarder för hur produkterna tillverkas och monteras. Work Instruction Designer har stöd för leverans av arbetsinstruktioner till verkstadsgolvet via tillverkningskörningssystem (MES), HTML och tryckt material.

Work Instruction Designer används tillsammans med DELMIA-tillverkningsplaneringsprogram, vilka meddelar författaren om ändringar i processplanen.  Författarna kan kontrollera vilken påverkan de här ändringarna kan ha på deras arbetsinstruktioner och utföra eventuella uppdateringar som behövs.

  • Bättre arbetsinstruktioner
  • Ta bilder av den virtuella 3D-miljön
  • Snabb avläsning av status för arbetsinstruktioner
Kontakta en försäljare