Processplanering

Process Flow Analyst

Process Flow Analyst

Med Process Flow Analyst kan användare utvärdera och förbättra tillverkningssystem och materialflöden dynamiskt.

Hämta datablad

beskrivning

Process Flow Analyst modellerar och simulerar systemet över flera cykler för att hjälpa användare fatta beslut vid osäkra förhållanden. Genom att använda den upprättade processplanen kan användare definiera tillverkningssystemet, inklusive områden för bearbetning, förvaring och överföring av delar.

Flödet av delar kan definieras från område till område. När systemet har definierats kan användarna simulera det för att utvärdera dess kapacitet, användning och övriga prestandamått. De kan sedan utvärdera alternativa scenarier för konfigurering av produktbanor och systemkonstruktion.

  • Återanvändning av tillverkningsplaneringsdata
  • Tidig validering av planer och system för tillverkningsprocessen
  • Lätt för användargemenskapen att ta till sig
Kontakta en försäljare