Industriell design

Creative Designer

Creative Designer är en idealisk arbetsflödeslösning för formgivning och konstruktion.

Den ger dig möjlighet att importera 2D-skisser och utforska idéer genom skissning i 3D med hjälp av CATIA Natural Sketch. Skulptera i 3D med ultrasnabb virtuell lermodellering tack vare tekniken för underliggande ytor. Skapa exakta former med NURBS-ytmodellering och Direct Solid Modeling. Skapa produkter med automatiserade monteringsfunktioner.

Visualisera produkter och arbeta med färger och texturer med hjälp av avancerad realtidsvisualisering och fotorealistisk rendering med ”Mental ray”. Standardexporter hanteras via STEP- och IGES-format samt STL-filer för snabb prototyputveckling.

beskrivning

Ett integrerat kreativt arbetsflöde inriktat på idéutveckling, framtagning av koncept och visualisering:

  • Creative Designer-lösningen
  • Användarvänlig 3D-modellering som gör att du snabbt kan börja skapa i 3D
  • 3D-skisser
  • Virtuell lermodellering i 3D
  • 3D-utskrift
  • Konstruktion utifrån 3D-återgiven människa
  • Versioner för användning lokalt och i molnet
Creative Designer