Global konstruktionshantering

Design Review Manager

Design Review Manager

Med Design Reviewer Manager kan du lösa problem i realtid på den virtuella prototypen tack vare verktyg för formell hantering av hela granskningsprocessen för specifika produktområden eller hela produkten. Design Reviewer Manager ger högre kvalitet, kortare tid till marknaden och sänkta kostnader genom att upptäcka, spåra och hantera störningar i komplexa och stora digitala modeller.

Hämta datablad

beskrivning

För många företag kan granskning av konstruktioner vara en utmaning som omfattar många steg, från att lokalisera delar till att bygga en sammanställning som deltagarna ska granska och registrera eventuella problem med. Komponenten eller sammanställningen kanske är gammal, granskningsteamen kanske saknar viktiga roller eller individer och granskningen kanske utförs på måfå utan konsensus kring problem eller uppföljningsåtgärder.

Design Review Manager delar en komplett 3D-rapport om hur utvecklingsbeslut fattas. Med Design Review Manager får användarna åtkomst till verktyg som optimerar visualisering, navigering, analys och kommunikation. Användarna kan analysera produktens enhetlighet, visa granskningspresentationer, svara på granskningar och fatta mer välgrundade beslut.

Design Review Manager innehåller en komplett uppsättning verktyg för att organisera, hantera och följa upp granskningen av konstruktioner som skapats med CATIA® 3DEXPERIENCE® eller konverterats från andra CAD-verktyg till 3DEXPERIENCE-plattformen. Design Reviewer Manager har också stöd för samarbetsbaserad granskning av konstruktioner i flera CAD-program som refereras inom en 3DEXPERIENCE-produktstruktur. Med den kan användarna:

  • Definiera vilka personer som ska delta i granskningen – communityn.
  • Definiera granskningens mål genom en uppsättning mål för eller kontroller av krav.
  • Definiera vilka data som ska granskas – kontexten.
  • Ange vilka punkter eller viktiga ämnen som ska presenteras under granskningsmöten och hur allvarliga de är, samt koppla dem till en kontroll.
  • Skapa uppföljningsuppgifter och konstruktionsändringar för de punkter som fastställts under mötet.

 

Följa status för varje kontroll, antal tillhörande problem och deras mognadsgrad.

Tack vare 3DEXPERIENCE-plattformens datadrivna arkitektur kan granskningar hanteras som databasobjekt som är helt kopplade till konstruktionen och det gör att teamen kan upptäcka problem tidigare.

Design Review Manager ger förutsättningar för grundliga granskningar i och med att produktsyntesexperterna kan hitta störningar i komplexa och stora digitala modeller i realtid. Användare kan upptäcka potentiella defekter i avstånd, kontakt och konflikter inom hela produkten eller i ett bestämt konstruktionssammanhang genom att starta interaktiva störningsberäkningar eller använda automatiserad störningsvalidering. Resultaten lagras inom 3DEXPERIENCE-plattformen för en komplett process för problemlösning.