Tillverkning

NC Multi Axis Milling Programmer

Med NC Multi-Axis Milling Programmer kan NC-programmerare skapa, optimera och validera program för fräsning i flera axlar.

Hämta datablad

beskrivning

Med NC Multi-Axis Milling Programmer kan NC-programmerare skapa, optimera och validera program för fräsning i flera axlar. De kan programmera maskiner till att utföra avancerad prismatisk fräsning med 2,5-axelåtgärder med möjlighet att växla till 5-axelrörelse.  NC-programmerare kan använda kraftfulla åtgärder till att styra fräsningen av komplicerade och mycket specifika områden.

  • Hantera och programmera fräsresurser
  • En inställningsguide och ett naturligt, kontextbaserat användargränssnitt
  • Hantera och programmera fräsresurser
Kontakta en försäljare