Simuleringsbaserad konstruktion

Composites Simulation Engineer

En utökad simuleringsroll för analytiker som validerar konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören

beskrivning

Med Composite Simulation Engineer kan kompositmaterialsammansättningar definieras med CATIA Composite Design vid avancerade simuleringar. Composite Simulation Engineer integreras helt i både simuleringsmiljön och verktygen för design och tillverkning av komponenter av kompositmaterial på 3DEXPERIENCE-plattformen. Rollen utökar SIMULIA V+R Physics-programmen och ger unika möjligheter att samarbeta, simulera och påverka kompositdesignprocesserna, från preliminär design till validering.