Kompositutveckling

Composites Engineer

De två centrala konstruktionsrollerna CATIA Composites Designer och CATIA Composites Manufacturing Preparation är båda integrerade i 3DExperience-plattformen. Med dem kan konstruktörer optimera kompositdesignsteg medan begränsningar för tillverkning av kompositmaterial kan införas i ett tidigt skede av konceptfasen. Det kortar ned konstruktionstiden för att konstruera komplexa produktionsklara kompositmaterial och massproducera kompositkomponenter.

Dessutom kan konstruktörer under den preliminära konstruktionen välja branschbeprövade konstruktionsmetoder som passar bättre för strukturella komponenter. Metoden med stödrasterkonstruktion kan exempelvis vara till nytta vid konstruktion av cylindrar för flygindustrin, båtskrov och vindturbinblad.

Det gör också att konstruktörerna kan optimera skikt i detaljkonstruktionen automatiskt med specialutformade funktioner och enkelt simulera komponenternas strukturella beteende och vad som kommer att ske på verkstadsgolvet med generering av utdata.

Alla verktygsprocesser kan simuleras virtuellt och optimeras direkt, vilket minskar risken för kostsamma prototypfel, oavsett om det är för konfigurationssimulering, laserprojektion, NC, tejpläggning eller hartsinjektion.

Användningsklara resultat hjälper komposittillverkare att industrialisera kompositkomponenter med kraftfulla processorienterade verktyg.

beskrivning

En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.

 • Branschbeprövade konstruktionsmetoder
 • Verktyg för lagermodellering baserade på associativa 3D-funktioner
 • Verktyg för komplex ytmodellering
 • Klassledande formsprutning av solida komponenter och IML
 • Avancerad produktionsanalys
 • Automatisering av kunskapsdesign
 • Associativa konstruktionsritningar
 • Leveransobjekt och DMU-integrering
 • Pröva tillverkningsbegränsningar på ett tidigt stadium av processen
 • Klassledande produktionsanalyser och generering av utbredningar
 • Utdata till verkstadssystem
 • Hög kunskaps- och automatiseringsnivå
 • Associativ verkstadsdokumentation
 • Leveransobjekt och DMU-integrering