Konstruktionsprodukter - 3D CAD

CATIA går ett steg längre för att främja innovationen över hela det förlängda företaget.

Avsett för tillverkare av originalutrustning och deras försörjningskedjor liksom som små och mellanstora företag.

CATIA-produkter:

CATIA 3DEXPERIENCE

CATIA V6

CATIA V6 omdefinierar CAD från den rent fysiska produktdefinitionen och utökar den från digital prototyp till funktionell prototyp för att skapa en digital produktupplevelse.

CATIA V5

CATIA V5 är den ledande lösningen för lyckade produkter. Den riktar sig till alla tillverkare, från OEM-företag till deras leverantörskedja.

Andra CAD-produktfamiljer:

Modellering och simulering av integrerade och komplexa system för användning inom fordons-, flyg- och processindustrin, samt inom robotik och andra tillämpningar.

Klass A ytmodellering, ytanalys och programvarulösningar för konstruktionsvisualisering.

Funktioner för elscheman och diagram för konstruktion och tillverkning av elektromekaniska produkter och system.

Tillämpningar i 3D för bygginformationsmodellering utformade för byggnadsindustrin.