Industriell design

Få konkurrensfördelar genom design

1.- Ge konstruktionsinnovationerna ett lyft
…. med en arbetsflödeslösning för en gemensam industriell design
 
Förbättra designflödet med CATIA for Creative Designers, som ger dig en komplett och integrerad lösning. Med CATIA for Creative Design har du möjlighet att väcka liv i din idé med hjälp av det kreativa arbetsflödet för idéutformning med 3D-skissning, koncept med virtuell lermodellering med underliggande ytor, förfining upp till ytkvalitet av klass A och slutligen konstruktionsvalidering med virtuella och fysiska prototyper.
Utforska fler designidéer och förverkliga dem snabbare
 
2.- Släppa loss din kreativitet
... med tillgänglig 3D
Traditionella 3D-tekniker och matematik hjälper inte designers att uttrycka sin kreativitet i 3D. Det kan vara väldigt komplicerat att använda och lära sig, men ändå inte särskilt effektivt, flexibelt och snabbt att uttrycka en idé i 3D. Med CATIA for Creative Designers och dess unika 3D-skissverktyg samt virtuella lermodellering med underliggande ytor kan du nu uttrycka och kommunicera dina idéer snabbt och enkelt. Den här nya tekniken ger dig samma frihet att vara kreativ i 3D som en skulptör har.
 
3.- Förenkla samverkan kring konstruktion och produktutveckling
... för att påskynda och förbättra processerna
Kreativa designers och konstruktörer kan förbättra sitt samarbete genom att arbeta på samma CATIA-plattform. I syfte att hålla konstruktionsidén intakt genom alla processer, från ursprunglig idé till produktutveckling och tillverkning. I syfte att göra alla skapandeprocesser snabbare. I syfte att åstadkomma förbättringar och skapa produkter med hög kvalitet, mognad och komplexitet.
 
4.- Skapa kommunikation i den globala organisationen
... med 3DEXPERIENCE-plattformen
I vår globala ekonomi tenderar man att arbeta i komplexa miljöer med medarbetare och beslutsfattare på olika platser, vilket innebär ständiga filutbyten och globala kommunikationer. Med CATIA for Creative Designers, som bygger på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan du hålla kontakten med den globala organisationen, arbeta med en enda sanningskälla samt undvika risker och förlorad tid på grund av filöverföringar och datautbyten. 3DEXPERIENCE-plattformen ger dig realtidsverktyg för samarbete och gemensamt skapande med en enda datakälla. Den förbinder de olika aktörerna som arbetar på samma projekt hanterar samtidigt säkerhetsåtkomst till användarprofilen.

 


VIKTIGA FÖRDELAR:

 • Ge designinnovation ett lyft
 • Släpp loss din kreativitet
 • Samordna teamsamarbetet
 • Skapa kontakt och samverkan mellan globala organisationer
 • Ge dina team möjlighet att förverkliga fler idéer
 • Integrera sena ändringar så att kundnöjdheten kan säkerställas
 • Håll konstruktionsidén intakt genom hela processen, från konstruktion till tillverkning

Relaterat material

 • Lösningar
 • Fördelar
 • Designturné
Gå med i användargruppen för CATIA Creative Design
Hämta broschyren CATIA for Creative Designers with the bleu project

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Creative Designer

  Ett integrerat kreativt arbetsflöde inriktat på idéutveckling, framtagning av koncept och visualisering:

  Visa mer
 • Immersive High Definition

  För alla CATIA 3DEXPERIENCE-användare som behöver skapa en visning med flera skärmar på flera sammankopplade datorer

  Visa mer
 • Product Industrial Designer

  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och...

  Visa mer
 • Freeform Surface Modeler

  Avsedd för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.

  Visa mer
 • Visual Experience Designer

  Ett verktyg för visualisering och rendering som låter icke-specialister skapa avancerade visualiseringar i realtid med interaktiv och...

  Visa mer
 • Physical Prototyper/Clay Modeler

  Hanterar övergångar mellan digitala och fysiska format genom import, generering, modifiering och optimering av digitaliserade data, till exempel...

  Visa mer
 • Transportation Designer

  En komplett och enhetlig lösning för de mest krävande formgivnings- och designstudior. Den har 2D- och 3D-skissning, konceptmodellering,...

  Visa mer