3D XML-Format

3D XML är ett universellt lättviktsformat baserat på XML som gör det möjligt för användare att dela 3D-data i realtid, både snabbt och enkelt.

Starka sidor hos 3D XML-formatet

Användning- sområden

Med 3D XML, kan 3D-information lätt integreras i teknisk dokumentation, underhållshandböcker, marknadsföringsbroschyrer, webbplatser, e-post och mycket annat. Denna återanvändning av 3D-information breddar basen för 3D-användarna.

Samarbete

Det nya formatet förbättrar samarbetet runt 3D-informationen betydligt. Med 3D XML, kan data sömlöst integreras med resten av företagets affärsprocesser. Omfattande PLM-information från de tekniska avdelningarna är nu åtkomlig i hela det förlängda företaget. 

Öppenhet

3D XML-innehållet kan beskrivas med hjälp av ett XML-schema. Användarna kan integrera 3D XML i sina egna tillämpningar. De kan också utöka och anpassa detta schema för att lägga till sina egna data.

Helt dokumenterad

Den allmänna dokumentationen består av en uppsättning scheman som svarar mot behoven för ett antal tillämpningar och av en användarguide för lätt åtkomst till 3D XML-specifikationer.

Lätt att använda

3D XML är lätt att använda. 3D XML-data kan läsas eller skrivas med hjälp av standardverktyg och kan lätt tolkas av tillämpningar. Den stora spridningen av 3D XML  minskar kostnaden av återanvändningen av 3D-data, och det överallt.

Litet och delbart

3D XML gör det möjligt för användare att samla in och dela 3D-data i realtid  både snabbt och lätt, i ett lättviktsformat med filstorlekar som är upp till 90 % mindre än de i existerande format. 3D XML-filer kan laddas ned och snabbt överföras över nätet och kan på så sätt lätt användas inom ett samverkande system.