Sekretesspolicy

Dassault Systèmes SA, en fransk företagskoncern registrerat hos Versailles Handelsregister under nummer 322 306 440, located 10, Rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay, FRANKRIKE, (nedan kallat “3DS”) hanterar personuppgifter (enligt definition nedan) om personer som besöker www.3ds.com website of Dassault Systèmes ("webbsidan").

Denna "sekretesspolicy" låter dig (som definieras nedan) få reda på hur 3DS samlar in och använder dina personuppgifter och hur du kan styra dess användning

1. OMFATTNINGEN AV DENNA SEKRETESSPOLICY

 

Denna sekretesspolicy fastslår principer och riktlinjer för skydd av personuppgifter (som definieras nedan) som samlas in på eller via webbsidan och om webbsidans besökare och användare ( "du" eller "din" ).

Personuppgifter ("personuppgifter") innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för den personen.

Allmänna uppgifter: all information som inte resulterar i att en person identifieras.

Webbsidans användarvillkor, som du hittar på http://www.3ds.com/se/anvaendningsvillkor/ är införlivade i denna sekretesspolicy. Din användning av webbsidan och alla personuppgifter du lämnar på webbsidan omfattas av villkoren i denna sekretesspolicy och dessa användarvillkor.

2. INSAMLADE DATA

 

För att kunna använda vissa funktioner på webbsidan, kräver 3DS att du tillhandahåller vissa personuppgifter när du besöker eller använder webbsidan. Personuppgifter omfattar sannolikt

 • befattning,
 • för- och efternamn,
 • postadress,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • inloggning och lösenord,
 • universitet, examen och genomförda kurser,
 • företag, företagets storlek, avdelning och befattning,
 • bransch och undersektorer i branschen,
 • leveranssätt och personer till vilka leveranser ska ske,
 • finansiella data (kreditkortsnummer och utgångsdatum, namn och adress för kortinnehavaren),
 • IP-adress, och
 • andra uppgifter som kan vara relevanta för de ändamål som anges nedan.

De personuppgifter som samlas in är dock alltid begränsade till att vara nödvändiga för de ändamål som beskrivs i artikel 4.

Du kan själv besluta om du vill eller inte vill ge alla eller delar av dina personuppgifter. Men om du väljer att inte lämna alla eller delar av dessa personuppgifter, kanske inte de ändamål, som beskrivs i artikel 4 nedan, uppnås korrekt, vissa områden och funktioner på webbsidan kanske inte fungerar ordentligt och/eller du kan vägras tillgång till vissa sidor på webbsidan. I synnerhet, kommer du inte att tillåtas köpa produkter eller tjänster via webbsidan.

3. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OM BARN

 

3DS produkter marknadsförs inte till barn under 13 år och 3DS samlar inte medvetet in, förvarar eller lagrar personuppgifter eller allmänna uppgifter från barn under 13 års ålder. 3DS har åtagit sig att skydda barns integritet och om 3DS blir medvetet om att sådana uppgifter samlas in, kommer denna information att behandlas som känslig.

4. METODER OCH SYFTEN FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Som anges ovan, lämnar du dina personuppgifter på frivillig basis.

3DS kommer att samla in personuppgifter antingen online eller offline och denna sekretesspolicy gäller oavsett hur insamlandet görs. När det gäller insamling online, finns denna sekretesspolicy på webbsidan och när det gäller insamling offline, meddelas du den här sekretesspolicyn.

Personuppgifter samlas i allmänhet in för att bedriva verksamheten hos 3DS, såsom att förbättra 3DS's marknadsföring och reklam, bättre skräddarsy 3DS produkter och tjänster till kundernas behov eller för att uppfylla skyldigheter enligt lag, och liknande verksamheter.

Dina personuppgifter som samlas in av 3DS på eller via webbsidan används av 3DS med följande ändamål:

 • För att du ska kunna få information.
 • Att ge dig en personlig interaktiv användning av webbsidan.
 • För att fastställa dina behov och intressen, och förse dig med de mest lämpliga produkterna och/eller tjänsterna.
 • För att du ska kunna öppna och upprätthålla ett konto i syfte att erhålla särskild dokumentation och tekniskt bistånd.
 • För att du ska kunna prenumerera på en kommersiell eller stödtjänst.
 • Så att du kan göra online-köp av vissa av våra produkter.
 • Få åtkomst till alla funktioner och alternativ som erbjuds på webbsidan.
 • Andra syften associerade med ovanstående ändamål.


Genom att ange din e-post-adress tillåter du härmed uttryckligen 3DS och dess dotterbolag att använda den tillsammans med andra relevanta personuppgifter för att skicka dig kommersiella eller marknadsföringsmeddelanden.

3DS kan även komma att använda din e-postadress för administrativa eller andra icke-marknadsföringsändamål (t.ex. att meddela dig betydande förändringar av webbsidan).

5. COOKIES

 

Cookies är textfiler som lagras och används för att registrera allmän och personlig information om ditt besök på webbsidan.

3DS kan använda cookies eller annan teknik som kan samla in eller lagra personuppgifter för att förbättra tjänsterna för dig, till exempel genom:

 • aktivera en tjänst för att identifiera din enhet så att du inte behöver ange samma information flera gånger under en åtgärd,
 • att känna av att du kanske redan har angett användarnamn och lösenord så att du inte behöver göra det för varje webbsida du besöker,
 • mäta hur många personer som använder tjänster, så att de kan göras enklare att använda och så att det finns tillräckligt med kapacitet för att säkerställa att de är snabba,
 • analys av data för att hjälpa 3DS förstår hur människor interagerar med tjänster så att 3DS kan förbättra dem.

3DS använder två typer av cookies: permanenta cookies och tillfälliga cookies. Temporära cookies försvinner så snart du loggar ut från webbsidan. Permanenta cookies ligger kvar efter att du har loggat ut från webbsidan för att användas vid senare besök på webbsidan.

Du kommer att få ett meddelande första gången du tar emot en cookie, och då avgör du om du accepterar eller avböjer det. Genom att fortsätta använda webbsidan med hänsyn till det ovannämnda, tillåter du uttryckligen 3DS att använda sådana cookies.

Du kan även konfigurera din webbläsare till att avvisa alla cookies. Om du gör det, kommer vissa områden och funktioner på webbsidan kanske inte att fungera ordentligt och/eller du kanske inte får åtkomst till vissa delar eller tjänster på webbsidan.

6. VILLKOR FÖR BEARBETNING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

Bearbetning av personuppgifter inkluderar användning, lagring, inspelning, överföring, anpassning, sammanfattning av, ändring, rapportering, dela och förstöra personuppgifter enligt vad som är nödvändigt under omständigheterna eller om det krävs enligt lag.

Alla personuppgifter som har samlats in kommer att lagras under en begränsad tidsperiod som är relevant för syftet med denna insamling och under så lång tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

7. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM INTE KONTROLLERAS AV 3DS ELLER DESS DOTTERBOLAG

 

Denna webbsida kan erbjuda länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för dig.

Om inte 3DS mottar ditt uttryckliga tillstånd, delar 3DS inte några personuppgifter med tredje part. Men 3DS kan förse dem med allmänna uppgifter.

Dessa tredje parter använder tekniska processer för att skicka reklam och länkar som förekommer på webbsidan till din browser, via din IP-adress. De kan även använda annan teknik (t.ex. cookies, JavaScript eller web beacons) för att bedöma effektiviteten i sina annonser och för att anpassa deras innehåll.

3DS utövar inte någon kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part eller för dessa tredje parters rutiner i samband med skydd av personuppgifter som de kan samla in och är således inte kontrollerade av 3DS. Följaktligen avsäger sig 3DS allt ansvar för innehållet på webbplatser från tredje part eller för dessa tredje parters rutiner för skydd av personuppgifter.

Det är därför ditt eget ansvar att informera dig om dessa tredje parters sekretesspolicy.

8. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

 

Om du går in på webbsidan från en plats utanför Europeiska unionen, med lagar och förordningar som reglerar insamling, användning och utlämnande och som skiljer sig från Europeiska unionen lagar och förordningar, observera att genom din fortsatta användning av webbsidan, för vilken fransk lag gäller, de motsvarande villkoren och sekretesspolicyn, överför du dina personuppgifter till Europeiska unionen och du samtycker till överföringen.

Som moderbolag i en global koncern, använder 3DS tillgänglig teknik för att effektivt hantera personuppgifter och erhålla sådana personuppgifter online eller på annat sätt i hela sin internationella verksamhet. Personuppgifter kan samlas in via webbsidan och därefter lämnas ut till och användas av en filial eller dotterbolag till 3DS ("3DS-bolag") för de syften som anges i artikel 4 i denna sekretesspolicy.

Observera att 3DS kan överföra dina personuppgifter utanför Europeiska unionen så länge 3DS innan överföringen av din personliga data har förvissat sig om att enheter utan för Europeiska unionen, inklusive 3DS dotterbolag, har bekräftat att man följer Europeiska unionens direktiv om skydd av uppgifter och/eller USA:s Safe Harbor Principles eller att lämpliga avtalsmässiga åtgärder har vidtagits för att säkra överföringen. Information avseende de 3DS-filialer och -dotterbolag som har bekräftat att man följer USA:s Safe Harbor Principles i enlighet med detta avsnitt kan hittas på http://www.export.gov/safeharbor/.


Då 3DS har vetskap om att en tredje part som 3DS har lämnat personuppgifter till, för de ändamål som anges i artikel 4 ovan, använder eller avslöjar personuppgifter i strid med denna sekretesspolicy eller tillämpliga lagar, kommer 3DS att vidta rimliga åtgärder för att förhindra eller stoppa sådan användning eller avslöjande.

Du har möjlighet att bestämma om du godkänner att 3DS använder dina personuppgifter för ändamål som skiljer sig från de ändamål för vilka de ursprungligen insamlades.

3DS kommer också att lämna ut personuppgifter till tredje part om 3DS fastställer att sådana upplysningar är nödvändiga av tekniska skäl (t.ex. hosting-tjänster av tredje part) eller för att skydda 3DS juridiska intressen (t.ex. vid förvärv av eller fusion med ett tredje företag eller total eller partiell avveckling av 3DS).). Dessa överföringar kan göras över internet, via mail, via fax, eller genom någon annan metod som 3DS avgör är lämplig och i enlighet med tillämplig lag.

9. RÄTT TILL TILLGÅNG TILL OCH KORRIGERING AV DATA

 

3DS kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som samlas in används för de syften som anges i denna sekretesspolicy och att sådana personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära rättelse, komplettering, uppdatering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som förvarats av 3DS.

Om du har ett konto, kan du utnyttja dina rättigheter i fråga om tillgång till och rättelse av personuppgifter genom att logga in på ditt konto. I annat fall, kan du utöva dina rättigheter i fråga om tillgång till och rättelse av uppgifter genom att skicka ett e-post till följande adress: DS.PrivacyPolicy(at)3ds.com.

Beroende på omfattningen av begäran, 3DS förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift för att täcka alla de kostnader som uppstår i samband med sådan tillgång, modifiering och radering av personuppgifter. 3DS kan neka tillgång till personuppgifter i begränsade fall, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

10. DATASÄKERHET OCH MOTTAGARE

 

3DS åtar sig att säkerställa skyddet och säkerheten för personuppgifter som du väljer att kommunicera, i syfte att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och förhindra att dina personuppgifter snedvrids, skadas, förstörs eller avslöjas för obehöriga parter.

3DS upprätthåller rimliga fysiska, elektroniska och rutinmässiga säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändring och förstörelse. Som en del av dessa säkerhetsmetoder, använder 3DS sofistikerad teknik som utformats för att skydda personuppgifter under dess överföring och förhindra överföringsfel eller otillåtna handlingar från tredje part. Men även om 3DS strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan 3DS inte, med tanke på de oundvikliga risk som finns vid överföring av data över internet, garantera ett totalt skydd mot eventuella fel som uppstår i samband med överföring av personuppgifter som är bortom 3DS rimliga kontroll.

Eftersom alla personuppgifter är konfidentiella, är åtkomsten begränsad till anställda, entreprenörer och representanter för 3DS eller 3DS-bolag som har ett behov av att få ta del av sådana uppgifter i sitt arbete. Alla personer som har åtkomst till dina personuppgifter är bundna av tystnadsplikt och föremål för disciplinära åtgärder och/eller andra påföljder om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

Det är dock viktigt att vara försiktig för att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter. Du ansvarar för att hålla lösenordet och uppgifterna på ditt konto hemliga. Därför måste du se till att du loggar ut från din session vid gemensam användning av en dator.

11. TVISTLÖSNING

 

Även om 3DS har rimliga säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter, inser vi att det inte finns någon metod för överföring eller lagring av personuppgifter som är helt säker.


3DS har åtagit sig att säkerställa sekretessen för personuppgifter: om du har anledning att tro att säkerheten för dina personuppgifter har äventyrats eller missbrukas bör du kontakta 3DS via följande adress: DS.PrivacyPolicy(at)3ds.com.


3DS kommer att undersöka och försöka lösa klagomål om användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med de principer som anges i denna sekretesspolicy.


Obehörig åtkomst till personuppgifter eller missbruk av personuppgifter kan utgöra brott enligt gällande lag och enligt gällande bestämmelser i varje bolag i 3DS-koncernen.

12. KONTAKTA

 

För eventuella ytterligare frågor om denna sekretesspolicy, eller eventuell begäran om rättelse, komplettering, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: DS.PrivacyPolicy(at)3ds.com.

13. DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE AV SEKRETESSPOLICYN OCH ÄNDRINGAR AV DEN

 

Denna sekretesspolicy kan uppdateras enligt 3DS krav och omständigheter, eller om det krävs enligt gällande lagar och förordningar.

Senast ändrad: Denna sekretesspolicy ändrades i december 2013.

Senast ändrad: denna Sekretesspolicy ändrades i juli 2013.