Varför bli en servicepartner?

CIM Data förespår att PLM-lösningar kommer att vara en industri värd 41 miljarder usd till 2015. Gartner förespår att PLM kommer att växa till att utgöra 11 % av den totala marknaden för företagstillämpningar 2016 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 9,7 % under 2015, vilket är snabbare än det övergripande spannet för företagstillämpningar som har en CAGR på 6,8 %. Dassault Systèmes har den största marknadsandelen, och enligt CIM Data representerar den möjliga omsättningen för tjänster minst 80 %. Att positionera dig själv som en expert på våra lösningar och dra nytta av dina samarbeten inom 3DS kan hjälpa dig att skapa fler rådgivnings- och tjänstemöjligheter. Samverka med 3DS för att säkra och påskynda implementeringen av V6-lösningar och få högre kundnöjdhet. Du kan hjälpa oss att tillgodose marknadens efterfrågan för de kunder som som förlitar sig på servicepartners med ett nära samarbete inom 3DS och märkbart inflytande. Du kan hjälpa oss att leverera våra nya 3DEXPERIENCES som tar 3D till nya marknader och till en helt ny kategori av företag, forskare och användare.  

Om du även tar med i beräkningen de omfattande förvärv vi har gjort nyligen för att utöka vår verksamhet inom intelligenta instrumentpaneler med NETVIBES, tillämpningar för sökmotorer med EXALEAD liksom gruvdriftslösningar med Gemcom, eller varför inte vår nya SwYm-plattform för sociala innovationer eller vår 3DVIA för virtuell utbildning och teknisk dokumentation, sträcker sig dina servicemöjligheter långt utöver de klassiska PLM-lösningarna.
Som en av våra utvalda servicepartners kan du även dra fördel av gemensamma marknadsföringsaktiviteter för att utöka din verksamhet, öka dina kunskaper om marknaden och marknadsföra dina kunders framgångar via vår gemensamma webbplats, industrievenemang och relationer med ledande medier inom industrin. Du kan även utöka din räckvidd till nya platser, branscher eller mindre företag genom att dela med dig av din kunskap inom vårt breda nätverk av partners inom värdebaserad försäljning och professionella kanaler.