Varför bli en affärspartner?

När du beslutar att bli en av Dassault Systèmes partners påbörjas ett samarbete med en världsledare inom PLM (hantering av produktlivscykel). Samarbetet baseras på en rättvis och förutsebar affärsmodell och långsiktig kanalhanteringsexpertis och kommer att hjälpa dig att stärka din tillväxtstrategi och upptäcka 3DEXPERIENCE-tidsåldern.

 

Förstärk din tillväxtstrategi

 • 3DS tillhandahåller innovativa 3DEXPERIENCE-lösningar tack vare stora investeringar i FoU
 • 3DS är en världsledare inom PLM
 • Förstärk din position på din marknad
 • 3DS har en långsiktig marknadsvision som hjälper dig ta fram affärsstrategier som håller i längden

Dra fördel av 3DS:s kanalexpertis

 • Du är en del av ett världsomspännande 3DS-nätverk som tillhandahåller support såväl lokalt som online
 • Tydlig marknadsföringsmodell
 • Utbildnings- och certifieringsprogram
 • Specialiserad kontoansvarig
 • Tydligt och kostnadsfritt mottagande som hjälper dig att snabbt bli autonom
 • Gemensamma marknadsföringsprogram med infrastruktur online för att bidra till skapandet av förbindelser
 • Gemensamma finansierings- och marknadsföringstjänster: förberedda marknadsföringskampanjer, evenemangsstöd, marknadsföringstillgångar
 • Specialicerad marknadsföring för lokala 3DS-kanaler

Kom in i 3DEXPERIENCE-tidsåldern

 • Anpassade lösningar för varje enskild bransch (med fokus på hållbarhet och samstämmighet)
 • Färdigförpackade försäljningserbjudanden
 • Support för 3DEXPERRIENCE-lösningar

Dra fördel av en rättvis & förutsebar affärsmodell

 • Attraktiv affärsmodell med fokus på såväl tillväxt (omsättning programvarulicenser) och kundnöjdhet på sikt (omsättning underhåll av befintliga)
 • Ytterligare serviceverksamhet
 • Skydd av partnermarginaler
 • Hantering av områdestäckning