Bli en partner till Dassault Systèmes!

Är du intresserad av att ingå partnerskap med oss?

Välj det partnerskapsprogram du vill ansöka till:

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret online. Vi kommer att kontakta dig personligen.

Join the Partnership DISCOVERY community to find out more about our programs and to get your questions answered