Företagsledningen

Styrning på lång sikt

Bernard Charlès
Verkställande direktör för Dassault Systèmes

"Skapa framtiden"

Tack vare Bernard Charlès är Dassault Systèmes, världsledare i 3D-programvara, en av de främsta innovationspartnerna idag. Bernard ligger bakom inspirationen till digitala prototyper, produktlivscykelhantering och 3DEXPERIENCE, och han är övertygad om att 3D-teknologin handlar om att göra det omöjliga möjligt. 3D-tekniken är det mest kraftfulla sättet att testa koncept och skapa för framtiden, att få dröm och verklighet att närma sig varandra och för att flytta fram gränserna för vetenskap och fantasi för att driva på utvecklingen i samhället.

  • 1995: Styrelseordförande och VD
  • 1988: Direktör för avdelningen Startegi, forskning & utveckling
  • 1986: skapade avdelningen för Ny teknologi, forskning och strategi
  • 1983: "Scientifique du contingent" - tjänstgjorde som ingenjör vid Dassault Systèmes under militärtjänsten
Se profil

vice VD, Forskning och utveckling Dominique
Florack

vice VD, Forskning och utveckling

Genom att bygga upp en Forsknings- och utvecklingsavdelning med både vetenskaplig och industriell inriktning har Dominique Florack bidragit till...

vice VD, Ekonomichef Thibault
de Tersant

vice VD, Ekonomichef

Thibault de Tersant är ansvarig för finans, juridik, säljorganisation, relationer med investerare...

vice VD, Strategichef Monica
Menghini

vice VD, Strategichef

Monica Menghini är ansvarig för att fastställa företagets strategi genom att integrera strategier för företagets...

vice VD, Varumärke och Affärsutveckling Pascal
Daloz

vice VD, Varumärke och Affärsutveckling

Pascal Daloz började på företaget 2001 för att utveckla vår närvaro på PLM-marknaderna...

vice VD, regionchef (Nord- och Sydamerika), Branschlösningar och Indirekta kanaler Bruno
Latchague

vice VD, regionchef (Nord- och Sydamerika), Branschlösningar och Indirekta kanaler

Bruno Latchague har varit ansvarig för internationell säljstrategi sedan 2011 och han utnämndes till vice VD och direktör för Nordamerika 2013...

vice VD, regionchef (Asien), Global affärsutveckling Sylvain
Laurent

vice VD, regionchef (Asien), Global affärsutveckling

Sylvain Laurent är ansvarig för PLM-försäljning till stora konton, samt för PLM-lösningar och -tjänster...

vice VD, regionchef (Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland), Globala samarbeten och tjänster Laurent
Blanchard

vice VD, regionchef (Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland), Globala samarbeten och tjänster

Laurent Blanchard har ansvar för utvecklingen av EMEAR-marknaden och det globala ekosystemet för...

vice VD, Personal- och Informationschef Laurence
Barthès

vice VD, Personal- och Informationschef

Laurence Barthès utnämndes till vice VD, personalchef och informationschef för Dassault Systèmes 2009...

vice VD, Globala frågor och grupper Philippe
Forestier

vice VD, Globala frågor och grupper

Philippe Forestier är ansvarig för affärsutvecklingen inom Dassault Systèmes och för att marknadsföra...

Styrelseordförande Charles
Edelstenne

Styrelseordförande

Charles Edelstenne var med och grundade Dassault Systèmes 1981 och var verkställande direktör tills företaget omvandlades till bolag 1993...