NATURRESURSER

Lösningarna för gruvindustrin ni förväntar er - från människor ni litar på

Det finns inget enkelt svar på våra frågor gällande naturresurser och miljö, men oavsett om man borrar efter malm eller olja eller till och med vatten, om man återställer naturliga miljöer eller odlar mark, finns det en ökad tro på att tillämpningen 3DEXPERIENCE-plattformen kan hjälpa oss få en mer hållbar planet.

Används i mer än 4 000 anläggningar i över 130 länder

På Dassault Systèmes gör vi det möjligt för våra kunder att uppnå de mest optimala ekonomiska resultaten som möjligt varje dag, året runt. Det är kanske därför våra tillämpningar är de mest använda inom gruvindustrin, för 3D-modellering, simulering och planering, gruvproduktionshantering och förlikning samt samarbete.

Lösa dagens problem med kostnadskontroll och produktivitet

Företagen inom sektorn för naturresurser inklusive gruvor, står inför en svår ekonomisk situation som tros vara här för att stanna. Detta innebär en variabel efterfrågan av naturresurser, för stor tillgång i vissa sektorer och priser som är mindre förutsägbara.

Lösningar krävs omedelbart då avståndet mellan inkomster och kostnader har blivit mindre under årens lopp - en situation som fortsätter att förvärras. Vi kan använda oss av industriledande gruvdriftstillämpningar och samtidigt vända oss till andra industrier för beprövade teknologier för att kontrollera kostnader och förbättra produktiviteten - vi kan lösa de här problemen nu - och se till att gruvindustrin blir hållbar idag och för många generationer framåt.

Tack vare Dassault Systèmes får gruvorna de lösningar de behöver för att hantera malmkroppar, utrustning och personal mer effektivt för att bättre kontrollera kostnader och öka produktiviteten. De kan förbättra sin förmåga att hålla anläggningarna i drift, och ge ett viktigt stöd till lokala grupper i tider av utmanande ekonomi, samtidigt som man säkerställer ett bibehållet förtroende samt värde för aktieägarna.