My Collection for Fashion

Stärk varumärkets identitet genom en samarbetslösning för innovation

Om tid till marknaden är ett mått på framgång, hur förbättrar du i så fall prognosen?

 

Förändringar i konsumtionsmönster omformar hela modeindustrin och varumärken och återförsäljare måste anpassa sig om de vill överleva. Sociala medier tillhandahåller nya sätt att ta del av kundens åsikter och anpassa produkterbjudanden. Varumärken konkurrerar såväl globalt som lokalt och via flera kanaler. Men dessa nya intäktsströmmar ökar också efterfrågan på mångfald. Det innebär att företagen behöver flexibilitet för att utveckla, kostnadsberäkna och hantera produktvariationer. Utan global översikt över alla säsonger, kategorier, produkter och variationer förlorar företag dyrbar tid på att leta upp information och vara reaktiva istället för proaktiva. De missar även möjligheten att utnyttja delat material, optimera produktplaceringsbeslut baserade på återförsäljarnas kapacitet och hantera kontrollpunkter för kvalitet. Allt det här påverkar slutresultatet och kundernas nöjdhet negativt.

På vägen från idé till butik behöver företag de medel som krävs för att integrera kundens åsikter, samarbeta globalt och ha insyn i leveranskedjan genom design- och utvecklingscykeln. Med Dassault Systèmes My Collection for Fashion, som drivs av 3DEXPERIENCE® -plattformen får varumärken och återförsäljare en ny metod för innovation genom samarbete och hjälp att utveckla produkter som kunderna uppskattar. Samtidigt förbättras global effektivitet och tid till marknaden med upp till 50 %.

Dra nytta av avancerade designfunktioner och kraftfulla sociala applikationer som ger kunskap om kundens åsikter i designarbetets tidigaste skeden. Genom att utforma en gemensam strategi för produktutveckling, efterfrågan och företagsstrategi kan du uppnå större vinster och en stabilare och mer hållbar verksamhet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Underlätta för samarbete mellan globala team dygnet runt och minska improduktiv tid med upp till 75 %.
  • Öka effektiviteten och hastigheten till marknaden med 15 till 50 %.
  • Skydda det varumärket står för genom att använda en enda källa till information för alla intressenter.
  • Total översikt för kunskap om vad konsumenterna efterfrågar och att kunna svara på det.
  • Effektivisera komplicerade leveranskedjor och generera en direkt sänkning av produktkostnaderna med 5–7 %.
  • Förbättra insyn, flexibilitet och stöd för beslut på alla nivåer i företaget.

Dassault Systèmes är det enda företaget som har tagit sig an att effektivisera hela processen med produktdesign och -leverans från koncept till fysisk produkt.

Leslie Hand Vd på IDC Retail Insights