My Collection for Fashion

Stärk varumärkesidentiteten genom en samverkande innovationsupplevelse

Verkligheten på en marknad i ständig utveckling ändrar i sin tur konsumtionsvaruindustrin och påverkar alla inblandade från kreatörer till konsumenter. Att få veta vad konsumenterna vill ha på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen och kontinuerligt överföra deras smak, åsikter och preferenser till hela ekosystemet är en typ av social innovation som gör det möjligt att skapa produkter som folk tycker om.

Försäljning genom flera kanaler som blir mer och mer internationell skapar nya inkomstflöden samt  krav på diversifiering med hänsyn till produkt, storlek och färg. Detta innebär att företagen behöver flexibilitet för att hantera produktvarianter.

Allteftersom tillverkningsländerna i sin tur blir konsumtionsländer blir försörjningskedjan längre och mer komplex, med mindre visibilitet och ökad risk för leveransförseningar, minskad produktkvalitet och lönsamhet.

My Collection är en 3DEXPERIENCE-plattform från Dassault Systèmes för konsumtionsvaruindustrin och detaljhandeln. Den tillför en ny metod för samverkande innovation och hjälper till att skapa produkter som förstärker varumärkesidentiteten.

Related Videos

Viktiga funktioner och fördelar

  • Samla människor runt gemensamma intressen och skapa mervärde inom företagen
  • Skapa en miljö som inspirerar kreativitet och främjar samarbete
  • Skydda varumärkets löften genom en enda dataversion för alla inblandade
  • En global översyn för att förstå konsumenternas krav och deras respons

När jag började använda Dassault Systèmes lösningar visste jag vad jag gjorde och vad jag ville uppnå. Funktioner som simulering av shoppingupplevelser till exempel, gör det möjligt för mig att ställa kunden i centrum av min affärsstrategi.

François Quentin Direktör, 4N