Single Source for Speed

En enda lösning för konstruktion, inköp, produktion och service - överallt och på rekordtid

Produktionsteknik

Optimera definitionen av produktion och montering

Företagen inom sektorn för industriell utrustning måste minska kostnaderna för produktutveckling och tillverkning, men samtidigt hantera leverantörskedjan effektivt för att kunna konstruera, tillverka och installera var som helst. De måste upprätthålla kvalitet och flexibilitet i tillverkningen och det på en kompetitiv marknad. Dessutom måste de se till att ha bästa möjliga tillverkningsstruktur allteftersom produkten utvecklas.

Bearbetningsprocesserna måste optimeras för att öka produktiviteten och ligga före konkurrensen, samtidigt som man måste öka omsättningen genom en snabbare produktion av bearbetade delar. Vår lösning, baserad på plattformen 3DEXPERIENCE, hjälper er att förbättra kvaliteten redan från början genom att eliminera fel och tvetydigheter på verkstadsgolvet med hjälp av exakta arbetsinstruktioner. Vi hjälper också våra kunder genom att kapitalisera och återanvända deras expertis för en effektiv programmering. Lösningen Single Source for Speed kommer även att hjälpa till att sänka de totala ägarkostnaderna genom att hantera en enda datakälla som omfattar integrering av produkt- process- och resursdata.

Huvudsakliga fördelar:

  • Öka produktiviteten genom användning av ett enda system från konstruktion till tillverkning
  • Minska produktutvecklingskostnaderna genom simultan hantering av olika tekniker
  • Utvärdera riskerna som associeras med ändringar genom att förutse effekterna på resurser, verksamhet och planering
  • Utvärdera fler konstruktionsalternativ snabbare