Produktkrav och projekthantering

Utan ordentliga verktyg för projekt- och produkthantering löper företaget risk att missa schematidsfrister på grund av resursflaskhalsar eller produkter som inte uppfyller tillverkningskraven. Du måste kapitalisera specifikationer, spåra alla beslut under hela produktutvecklingsprocessen och automatisera arbetsflödet för att se till att aktiviteter utförs när de behövs.

 

Produktkrav och projekthantering effektiviserar beslutsfattandet genom att det ger en tydlig förståelse av leveransobjekt och ansvar för alla produktutvecklingsintressenter i hela ekosystemet. Det bidrar till att säkerställa att projekten planeras och verkställs baserat på standardiserade företagsprocesser. Du definierar projektmilstolpar och tilldelar resurser, kapitaliserar produktspecifikationer, definierar och återanvänder företagets projektledningsmallar och ger chefer och gruppmedlemmar tillgång till övervakning i realtid med paneler och rapporter. Produkterna levereras i tid med heltäckande spårbarhet som hjälper ditt företag nå sina prestationsmål.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Spara tid genom att återanvända projektmallar.
  • Minimera projektrisker med automatisk hantering av projektarbetsflöden.
  • Projektövervakning i realtid med paneler och rapporter.