Single Source for Speed

En enda lösning för konstruktion, inköp, produktion och service - överallt och på rekordtid

Hantering av produktutvecklingsprojekt

Uppföljning av prestationer: leverans i tid och enligt budget

Utan lämpliga verktyg för Produktportföljshantering som projektrapporter och översikter, kan man lätt missa schemalagda deadlines beroende på korrektiva åtgärder länkade till bristande resurser. Åtkomst till uppdaterade data är avgörande för beslutstagandet och undvika för många misslyckanden vid lanseringen av nya produkter.

Baserad på plattformen 3DEXPERIENCE, accelererar vår lösning 'Single Source for Speed' beslutstagandeprocessen genom att ge en tydlig förståelse av leverabler och ansvar till alla som deltar i produktutvecklingen. Det bidrar till att säkerställa att projekt planeras och utförs baserade på företagets standardprocesser. Denna lösning hjälper er att leverera projekten i tid, samtidigt som man uppnår målsättningarna vad gäller prestationer.

Huvudsakliga fördelar:

  • Snabbare konstruktion genom automatisk anpassning av delar och produkter till nya sammanhang främjar kreativitet, utbyte av expertis och validering genom att använda konstruktionsmallar
  • Stimulerar kreativiteten, utbytet av expertis och valideringen med hjälp av konstruktionsmallar
  • Snabb produktion av exakta materiallistor
  • Förbättrad produktivitet, högre kvalitet och snabbare marknadslansering
  • Lättanvändligt, intuitivt och säkert gränssnitt för att hantera multi-CAD-data i den dagliga driften
  • Påskyndar beslutstagandeprocessen gällande produktändringar och alternativa konstruktionsstudier.
  • Accelererar detektering och lösning av konstruktionsproblem.
  • Främjar samarbete med hjälp av 3D som gemensamt språk