Samverkande konstruktion av hårdvara och programvara

Korta ned tiden för marknadslansering och minska tekniska kostnader för systemutvecklingsprojekt

Lösningen Smarter Faster Lighter’s Concurrent Hardware & Software Design förbättrar samordningen mellan avdelningarna för mekanik, elektronik och programvara. Lösningen tillhandahåller en enda datakälla för alla produktutvecklingsdata inklusive specifikationer, 3D-modeller, kod, analysresultat och tillverkningskrav. Alla involverade kan få säker åtkomst till alla data i realtid.

Lösningen Concurrent Hardware & Software Design förbättrar effektiviteten av konstruktionsprocessen genom att förstärka synligheten av integreringen för alla mekaniska, elektroniska samt programvarukomponenter på ett tidigt stadium i utvecklingscykeln. Den minskar risken av kostsamma konstruktionsändringar på ett senare stadium. Företag kan hantera ett samarbete mellan olika grenar och behärska komplexiteten av mekatronikkonstruktion.

Fördelar och starka sidor:

  • Säkerställer effektiv samordning och samarbete mellan mekanik, elektronik och programvara
  • Främjar tillväxt inom samverkande och samordnad innovation av HW & SW
  • Påskyndar utvecklingen av ny teknologi
  • Behärskar produktkomplexiteten och densiteten
  • Garanterar datautbyte mellan olika redigeringsverktyg