Hantering av problem, felaktigheter och ändringar

Integrera hanteringsdata för problem, felaktigheter och ändringar

Smarter, Faster, Lighter-lösningen Hantering av problem, felaktigheter och ändringargaranterar integriteten av alla rapporterade elektroniska komponentfel och problem samtidigt som den svarar för alla ändringar som krävs för att åtgärda varje problem i en produkts livscykel. Med den här lösningen kan alla inblandade i produktutvecklingen ta upp och lösa problem, oavsett roll eller plats. Alla problem identifieras, spåras, rapporteras och löses på en gemensam plattform.

Intellektuell egendom, oavsett om den lagras i ett PLM-system eller en annan tillämpning, kan identifieras som drabbad av ett problem eller en ändring. För att minska cykeltiden för ändringar, kan leverantörer och kunder delta i problemet och ändra hanteringsprocesserna efter behov.

Fördelar och starka sidor:

  • En genomgående process från och med identifikationen av problemet fram till lösningen.
  • Generera detaljerade verkningsanalyser för effektiva strategier för felavhjälpnin
  • Samordna korrektionsprocessen samtidigt som strukturen av berörd produkt respekteras
  • Anpassa de dynamiska och strukturerade korrektionsprocesserna till användarrollerna och gruppstrukturen
  • Centralisera alla problem i ett system, följ upp lösningen och utvärderingen av dessa och förbättra kontinuerligt processen.