Era kunder vill ha intelligenta produkter som är nästan instinktiva för att underlätta deras arbete och tjusa deras sinnen. Men produktion av sådana produkter av tvärvetenskapliga konstruktionsgrupper kräver en mycket god samordning av olika tekniker. Denna samordning är kraftfullare än enkla verktyg för produktlivscykelhantering. Olika men relaterade specifikationer och konstruktioner måste samlas in på ett intelligent sätt, samordnas och delas i realtid med lättförståeliga användargränssnitt.

Lösningen Smarter, Faster, Lighter omfattar funktioner som möjliggör konstruktion som ger en strukturerad, integrerad men flexibel och modulär samverkande utvecklingserfarenhet som gör att varje ingenjör kan få kännedom om sina kollegors arbete med minimal ansträngning. Den påskyndar produktutvecklingscyklerna, minskar konstruktions- och tillverkningskostnader och minskar även risken för återkallelse av produkter.

Lösningen Smarter, Faster, Lighter omfattar:

  • Behärska komplexiteten av komponentleveranser samtidigt som kan gör besparingar i stor skala
  • Bemästra genomgående kunskapskvalifikationer och certifiering
  • Maximera återanvändningen av företagskunskap
  • Förbättra förmågan att konstruera enligt kostnadskrav
  • Främja samarbete i realtid i hela företaget

Våra produkter blir alltmer sofistikerade eftersom det mekaniska huset, PCB och monteringsprocesserna är ömsesidigt beroende av varandra. Smarter, Faster, Lighter stöder den integrerade strategin som krävs för mekatronisk konstruktion med heltäckande spårbarhet.

Pauli Korhonen Senior Solution Delivery Manager Mechanical Engineering, Microsoft Marketing Products and Services IT, Microsoft Devices Group