Imagination Wave

Förbättra kundens lyhördhet för marknaden och förenkla det tekniska beslutstagandet för att förbättra produktens mervärde.

Sociala idéer och kreativ konstruktion

 

Samverkande utveckling av konstruktionsidéer, färdig att tillämpas

En konsuments första intryck av en ny elektronikprodukt baseras ofta på dess fysiska utseende. Era industriella konstruktörer spelar en avgörande roll i insamlingen av dessa intryck. “Förlorad på vägen” är alltså det sista ni vill höra om utvecklingen av nya produkter i övergången från industriella formgivare till ingenjörer. Tvärtom vill ni att era nya produktkonstruktioner skall ta hänsyn till de egenskaper som kunderna beskrivit utan att förlora någon som helst nyans.

Lösningen Imagination Wave Social Ideation & Creative Design är en miljö för konstruktion och teknisk utformning för att skapa och överföra fysiska konstruktioner och attribut av elektroniska produkter som maximerar mervärdet i konsumenternas ögon. Baserade på Dassault Systèmes marknadsledande CATIA-applikationer, används den här lösningen av både industriella konstruktörer och ingenjörer. Var och en kan använda det arbetssätt som passar bäst, men ändå bidra till samma konstruktionsfil. Konstruktionsidéer och beslut förbättras och påskyndas. Komplexa produkter och processer hanteras effektivt medan konstruktörer och ingenjörer skapar och samarbetar fritt. Brainstorming och utveckling går hand i hand för att garantera snabb lansering av nya produkter med högt mervärde.

Med lösningen Social Ideation & Collaborative Design, kan man snabbt samla in, koda och utvärdera komplexa och innovativa konstruktioner. Komplexa processer som kräver samtidigt utförande i flera team har automatiserats, samtidigt som man hanterar specifikationer och annan produktinformation för att underlätta snabb konstruktionsutveckling och affärssynkronisering.

Fördelar och starka sidor:

  • Förbättra innovationen för det fysiska utseendet av nya produkter för att driva på kundernas efterfrågan
  • Driv på idékläckning och beslutstagande för att korta ned tiden för produktlansering 
  • Automatisera hanteringen av komplexiteten för att sänka kostnaderna
  • Centralisera och modularisera konstruktionsarbetet för förbättrad återanvändning