Formsprutning av plastdelar

Förebygg felaktigt gjutna plastdelar och spill med avancerade tillverkningsanalyser

HT bodys lösning Formsprutning av plastdelar underlättar identifieringen och korrektionen av problem med fel vid formsprutning. Lösningen automatiserar insamlingen av tillverkningsdata från verkstadsgolvet i realtid och möjliggör identifieringen av grundorsaken för felaktigheter. Den är speciellt lämplig för utvärdeirng av stora antal variabler i komplexa tillverkningsprocesser för mönster som leder till fel. När förebyggande åtgärder väl vidtagits, kan dessa formaliseras som standardmetoder för användning på verkstadsgolvet.

Fördelar:

  • Möjliggör snabbare upptrappning av produktionen med mindre risk för stora volymer spill
  • Minskar eller eliminerar risken för felaktigt gjutna plastdelar
  • Samlar in och återanvänder sprutformningsmetoder av hög kvalitet för verkstadsgolvet
  • Kortar ned tiden för tillverkning 
  • Identifiera grundorsakerna för felaktigheter, spill och omarbete för att undvika framtida upprepningar